Logistikutskottet

Historik

Logistikutskottet grundades av Ålands Handelskammare år 1945, då under namnet "Trafikutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Logistikutskottet", även om inriktningen motsvarar tidigare verksamhet.

Logistikutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare skall logistikutskottet bevaka och komma med förslag på hur logistik till och från Åland skall skötas samt den interna logistiken. 

Logistikutskottets medlemmar 2022

  • Henrik Lundberg (Posten) - ordförande
  • Johanna Boijer-Svahnström (Viking Line/Ålands Näringsliv)
  • Stefan Granskog (Eckerölinjen)
  • Mats Clemes (Transmar)
  • Otto Hojar (Visit.ax)
  • Tanja Sabel (Finavia)

Aktuella frågor inom Logistikutskottet

  • Avfallslagen, Åland en del av de nationella systemen
  • Systemet med producentansvar
  • Yrkesförare och rättvis konkurrens från cabbotagetransporter
  • Infrastruktur på Åland