Checklista för nya företagare

Affärsidé

 • Vad, hur och till vem säljer jag?
 • Formulera din affärsidé så att alla förstår den
 • Gör en affärsplan (mall finns här)

Personliga förutsättningar

 • Är affärsidén rätt för dig
 • Engagera familj och vänner, använd ditt nätverk för att få hjälp och stöd
 • Rätt tidpunkt - både för dig och för marknaden

Budget

 • Lönsamhet
 • Fast och rörliga kostnader
 • Egen inkomst
 • Prissättning
 • Startkapital - det kan dröja innan du kan skicka din första faktura, startkapitalet ska se till att du klarar alla utgifter den första tiden
 • Gör upp en budget (mall finns här)

Du som företagare

 • Yrkesskicklighet
 • Arbetserfarenhet
 • Företagarutbildning

Bolagsform

 • Enskild näringsidkare
 • Öppet bolag
 • Andelslag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag
 • Registrera ditt bolag

Myndighetstillstånd

 • Anmälningsplikt
 • Näringsrätt
 • Är din verksamhet beroende av tillstånd?

Finansiering

 • Investering/ driftskapital
 • Finnvera/ bank/ annan
 • Stödmöjligheter 
 • Borgen
 • Presentera din affärsplan och var väl förberedd när du söker finansiering

Marknadsföring

 • Efterfrågan, vilka är dina kunder och var finns de?
 • Konkurrens, varför ska kunden köpa just av dig? Vilka är dina konkurrenters starka och svaga sidor?
 • Prisnivå, prissättning
 • Reklam (logga, hemsida, annonsering, mailkonton, etc)
 • Uppdatera kontinuerligt sociala medier och hemsida
 • Var tydlig i din marknadsföring så dina kunder förstår vad du säljer

Försäljning

 • Prioritera försäljning - utan försäljning, ingen inkomst
 • Våga sälja - utgå från vad dina kunder behöver

Försäkringar

 • FöPL (lagen om pension för företagare)
 • Olycksfallsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Egendomsförsäkring
 • Övriga försäkringar
 • Utkomstskydd för arbetslösa
 • Företagare som bor stadigvarande i Finland och inte har fyllt 65 år kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

Beskattning

 • Gränsen för mervärdesskatten 15 000 euro
 • Skattekonto
 • Förskottsskatter
 • Bokföring - om du inte själv är kunnig, köp tjänsten från en bokföringsbyrå
 • Enkel
 • Dubbel

Penningrörelse

 • Öppna företagskonto
 • Betalningsterminal
 • Fakturamall

Lokaler

 • Hyra eller äga
 • Läge
 • Lämplighet, ev. myndighetsinspektion

Personal

 • Anlita eller anställa - vad passar dig bäst?
 • Skyldigheter (kollektivavtal, arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen…)
 • Kostnaden för företaget (lön + bikostnader)

Avtal

 • Hyra, varuleverantörer, parti, arbetstagare, leasing, mm.
 • Gör upp avtalen skriftligt, ta hjälp av sakkunnig vid behov.

Mycket information på en gång, tveka inte att ta kontakt och diskutera din affärsidé och andra frågor som rör företagande.

Läs mera

Att tänka på 

Vanliga frågor