Skattegränsrådgivning

Ålands Näringsliv har beviljats finansiering av Ålands landskapsregering för tillfälligt stöd för att underlätta för företag som bedriver handel över skattegränsen. Projektet pågår mellan april - december 2023. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig främst till företag, men även till privatpersoner gällande handel över skattegränsen med fokusering på förfaranden och hur en förtullning görs praktiskt.

Från och med den 1.1.2024 övergår skattegränsrådgivningen till skattegränskontoret - läs mer här. 

 

Vänligen observera att den av Ålands Näringsliv tillhandahållna avgiftsfria skattegränsrådgivningen om den åländska skattegränsen inte är personlig skatterådgivning utan en allmän informationstjänst. Ålands Näringsliv garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av den information som tillhandahålls inom ramen för skattegränsrådgivningen. Ålands Näringsliv ansvarar inte för resultaten av den information som lämnas. Nyttjaren av informationstjänsten förstår att tillämpningen av informationen som ges är beroende av flera faktorer, inklusive nyttjarens eget agerande och beslut. Nyttjaren förstår och accepterar att alla beslut baserade på den givna informationen är nyttjarens eget ansvar. Om nyttjaren önskar individuell skatte- eller skattegränsrådgivning behöver nyttjaren kontakta Tullen, Skatteförvaltningen eller professionell skatterådgivare.