Ålands Handelskammare

De internationella handelskammarorganisationerna utgör världens äldsta och största nätverk för handel, näringsliv och företagande. Ålands Handelskammare grundades 1945. Vårt verksamhetsområde omfattar det som framkommer av handelskammarlagen.

Ålands Handelskammare ingår i det internationella nätverket omfattande 12.000 lokala kammare världen över. Vi har kontakter med handelskamrar i Finland, Sverige och omvärlden och utgör en av 19 lokala handelskamrar i Finland, med totalt 16.000 medlemsföretag, som fungerar under Finlands Centralhandelskammare.

Ålands Handelskammare sköts och administreras av Ålands Näringsliv. Alla medlemmar i Ålands Näringsliv är även medlemmar i Ålands Handelskammare.

Kontaktuppgifter

Ålands Handelskammare

tfn +358 18 29029

info@naringsliv.ax

Skiljemannaförfarande

Skiljemän utses av Ålands Handelskammare. Således kan det även i fortsättningen hänvisas till Ålands Handelskammare vid upprättande av avtal. Rent praktiskt handhas sedan ärendet av Ålands Näringsliv men i Ålands Handelskammares namn.

Skiljeförfarande är ett effektivt sätt att lösa tvister som uppstått mellan företag och ett alternativ till domstolsförfarande. Vid skiljeförfarande löses tvisterna snabbt och sakkunnigt. Skiljeförfarande används framför allt inom näringslivet. Metoden lämpar sig endast för sådana tvister som får biläggas genom förlikning.

Läs mer om skiljemannaförfarande.

Kontakta oss vid frågor om skiljemannaförfarande.

ICC:s standard & modeller

Internationella handelskammaren (ICC) erbjuder en rad standarder samt modeller för handel på internationell nivå bl.a. inom följande områden:

Arbitration, skiljedom Commercial Fraud

 

För mer information besök ICC:s bokhandel.

 • Contract Bonds
 • Företagsetik
 • Garantier, inkasso
 • Incoterms
 • International Trade
 • Miljö
 • Modellkontrakt
 • Mutor
 • Remburser
 • Transport

 

EAN-streckkoder

Centralhandelskammarens dotterbolag, GS1 Finland Oy, betjänar inom ärenden i anslutning till EAN-streckkoder och varuidentifikation. De ansvarar också för dagligvaruhandelns produktdatabank Sinfos.

Läs mera här.

Handelsdokument

Ålands Handelskammare beviljar och bekräftar följande exportdokument:

 • ATA carnet-tulldokument
 • Europeiska gemenskapens allmänna ursprungsbevis
 • Handelsfakturor
 • Rekommendationer för exportföretag
 • Force majeure-intyg
 • Ett flertal specialintyg

   

Läs mera här

Varubesiktning

En varubesiktningsman är en av Centralhandelskammaren auktoriserad expert, som på begäran ger ett skriftligt utlåtande om befintligt skick eller fel och skador på varor och tjänster.

Varubesiktningsmannen är expert inom sitt område. Han har minst tio års erfarenhet av krävande uppgifter inom sin bransch.

Kontakta oss för mer information.

Förtjänsttecken

Centralhandelskammarens förtjänsttecken är ett offentligt och synligt erkännande för ett gott arbete. Förtjänsttecknet signalerar till sin mottagare, att personens erfarenhet och lojalitet gentemot företaget uppskattas.

Kontakta oss för att få veta mer om förtjänsttecknena.

AFM- AHM-förmedlarprov

Centralhandelskammaren anordnar prov för fastighets-, hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare. Dessa prov avses i 5 § lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

Dessa prövningar av mäklarens yrkeskompetens anordnas två gånger per år samtidigt i Helsingfors och i Uleåborg.

Anmälningsblanketten samt en förteckning över litteratur och lagstiftning som rekommenderas, erhålls från Centralhandelskammaren samt från adress www.chamber.fi.

Kontakta oss för mer information.

Internationellt nätverk

Ålands Näringsliv är en del av ett världsomspännande nätverk bestående av 12 000 handelskamrar i utlandet, samt lokala, regionala och nationella handelskamrar i världen.

De svenska och finländska handelskamrarna i utlandet är en utmärkt ingång när företaget ska etablera sig på en ny marknad. Om du vill veta mer om en marknad eller till exempel hyra konferenslokaler - hör av dig till oss på Ålands Näringsliv.

Länkar till handelskamrar i världen 

Handelskamrar i Finland Handelskamrar i Sverige Handelskamrar i Europa Handelskamrar i världen

 

Nya marknader

Genom Ålands Näringsliv kan du få kunskap och kontakter på nya marknader. Vi arrangerar regelbundet marknads- och affärsseminarier riktade mot spännande marknader och sektorer. Håll utkik på vår hemsida efter aktuella evenemang.

Ålands Näringsliv får ofta besök av delegationer från andra länder. Om ditt företag vill veta mer om någon av dessa marknader så finns det möjligheter att träffa delegationerna. Hör av dig med en intresseanmälan till oss.