Vanliga frågor

Jag vill starta företag, var hittar jag blanketterna?

För att registrera ett företag behöver du göra en så kallad etableringsanmälan, du hittar blanketterna här

Hur länge tar det innan mitt företag är registrerat?

På patent- och registerstyrelsens hemsida finns det information om detta:

Läs mera här.

Kan verksamheten inledas innan företaget registreras?

Så här står det på Patent- och registerstyrelsens hemsida: Enligt lagen ska etableringsanmälan göras innan verksamheten inleds, men oftast kan verksamheten redan dras igång även om anmälan bara är under behandling hos handelsregistret. Förutom detta ska t.ex. följande punkter tas i beaktande: 

* anmälningsskyldigheten anses fullgjord först när registreringsproceduren har slutförts (kunden ska t.ex. utföra de korrigeringar som handelsregistret ber om) 

* största delen av handelsregistrets rättsliga verkningarna har att göra med registrering och kungörelse av anmälan

* det kan bli ändringar i etableringshandlingarna i samband med registreringen

* inledandet av verksamheten kanske även kräver andra åtgärder, anmälningar eller tillstånd

* om företagets firmanamn kan registreras eller inte (är firmanamnet ledigt?) avgörs först när anmälan registreras 

* bl.a. aktiebolag (och även andelslag) existerar först när de har antecknats i registret. Före det kan man fungera endast för det aktiebolag som ska bildas och på personligt ansvar (se 2 kap. 10 och 11 § i aktiebolagslagen och 2 kap. 4 § i lagen om andelslag, Finlex. 

Hur väljer jag företagsnamn? 

Så här står det på Patent- och registerstyrelsens hemsida: Ett företagsnamn, dvs. en firma, kan bildas på flera olika sätt. Ofta kombineras ett ortnamn med den verksamhet som ska bedrivas. Även ett egennamn kan användas som firma. Firman kan också vara ett rent fantasiord eller en kombination av kända ord varav bildas en helhet med uppfinningshöjd, dvs. den skiljer sig från andra tidigare kända firmor. Läs mera här. 

Vad är dubbel bokföring?

I dubbel bokföring noteras för varje affärstransaktion, både penningkällan och penninganvändningen. Noteringarna visar både orsaken till penningrörelsen och det använda bokföringskontot. Alla noteringar ska göras på minst två konton (debet och kredit). 

Jag vill anlita en redovisare, var hittar jag en?

Via Ålands Näringsliv register och aland.com's branschregister hittar du en översikt över redovisningsbyråer. Ett bra tips är även att fråga andra företagare vem de anlitar och vem de kan rekommendera. 

Vad är momsbeskattning?

Skatteförvaltningen har bra information om momsbeskattning. Läs även mera här på vår hemsida.

Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

På skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mera om momsbeskattning. Det kan också löna sig att fördjupa sig mera genom att läsa mervärdesskattelagen. Du kan även kontakta skatteförvaltningen momsexperter per telefon 029 497 015.

Hur vet jag vad jag ska ta betalt?

Hittar du inte svar på din fråga, kontakta företagsrådgivaren och ställ din fråga per e-mail eller boka tid för företagsrådgivning.