Fakturering

Att tänka på

  • Om ett företag eller ett samfund har registrerats i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret ska du ange FO-numret på fakturor, blanketter och affärsbrev. 
  • Aktiebolag måste förutom FO-numret också ange bolagets firmanamn, hemort och adress samt uppgifter om en eventuell likvidation på dokumenten i fråga (fakturor, blanketter och affärsbrev.). 
  • Ett aktiebolag måste också uppge FO-numret på sina webbsidor.
  • På brev och blanketter för en utländsk näringsidkares filial måste man ange FO-numret, näringsidkarens firma, juridiska form, register (namn på utländskt register) och registernummer, hemort och uppgifter om en eventuell likvidation.
  • I Mervärdesskattelagen kan du läsa mera om vilka uppgifter som ska finnas med på en faktura. 

Du hittar vår fakturamall här, bara att ladda ner och använda (efter att du anpassat den efter din verksamhet).