Sommarpraktikant 2023

Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar födda 2005-2007 att få ett sommarjobb under sommaren 2023. Projektet leder till att 100 åländska ungdomar födda år 2005, 2006 eller 2007 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet.

Detta är ett projekt med finansiering från ESF-europeiska socialfonden i samarbete med Ålands landskapsregering. Hur fungerar det?

Ungdomar födda 2005-2007 söker en sommarjobbsplats och anmäler sig till Ålands Näringsliv via ett formulär för att delta i utlottningen av en jobbsedel värd 500 euro. Anmälan stängde den 22 maj. Jobbsedlarna lottas ut bland de ungdomar som har anmält sig. Om ungdomen blir beviljad en jobbsedel får ungdomens arbetsplats använda den för att betala lön till ungdomen. 

Ungdomens nettolön ska vara minst 1.000 euro för minst 4 veckors arbete under perioden 1.6-15.8.2023, jobbsedeln till arbetsgivaren uppgår till 500 euro.

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.

Nu är alla jobbsedlar utdelade

140 ansökningar kom in till årets upplaga av sommarpraktikant-projektet.

Jobbsedlarna har blivit utlottade och alla ungdomar kontaktade. 

Mer information

Information till ungdomar

Information till arbetsgivare

Har du någon fråga?

Du är välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.