Annonsera hos oss

Ålands Näringsliv erbjuder dig möjligheten att annonsera på hemsidan, i vårt nyhetsbrev, i vårt kursbrev och på utvalda evenemang. Därmed når du effektivt åländska företag samtidigt som du stöder din medlemsorganisation.

Annonspaketet

Hemsida

 • Hemsidan hade 2022 ca 95.000 visningar.
 • Första halvåret 2023 hade hemsidan ca 40.000 visningar.
 • Annonsörens logo syns på naringsliv.ax och klickande besökare lotsas direkt till er valda länk.
 • Annonserna roterar för besökarna enligt en slumpvis vald ordningsföljd var femte sekund.
 • Vi har maximalt fem annonsörer på hemsidan.

Nyhetsbrev

 • Vårt nyhetsbrev når ut till över 1300 mottagare i det åländska näringslivet (siffror uppdaterade jan 2024).
 • Varje annonsör får synlighet i vårt nyhetsbrev, samt i kursinbjudningar och seminarieinbjudningar. Totalt visas en annons ca 15 ggr per år.

Paketpris för näringsliv.ax

599 euro exkl. moms per år. Mediakortet hittar du här

Annonsera vid utvalda evenemang

Du kan även annonsera vid våra olika evenemang. Har du ett önskemål om någon specifik annonsering, kontakta oss så diskuterar vi. 

Boksluts- och skattedagarna

Är ett årligen återkommande evenemang som behandlar aktuella skatte- och redovisningsfrågor med runt 100 deltagare. Följande annonseringsmöjligheter finns för detta evenemang:

 • Banderoll plus bord utanför lokalen (pris 200 €, ex.moms).
 • Banderoll inne i lokalen (pris 100€, ex.moms)
 • Reklam i kompendium  (pris 200€, ex.moms)

Banderoll över Torggatan

Ålands Näringsliv hyr ut banderollplatser på två platser över Torggatan.

Pris:

 • Medlemspris 100e/vecka + moms.
 • Pris för ickemedlemmar är 120€/vecka + moms.

Ett effektivt sätt att marknadsföra dina evenemang via banderoll på en plats där många ser.

Observera - upp och nedtagning  av banderollen ombesörjer man själv. 

Möjliga platser:

 • Mellan ÅAB - Alandia Trade Center (total bredd längst söderut mellan huskropparna ca 19/20 meter, varvid banderoller bör vara kortare än det.)
 • Ovanför GE-Foto (mitt över gågatan. Gatans totala bredd 15 meter, varvid banderollerna bör vara kortare än det). 

Kontakt

Kontakta oss för att boka din annonsplats.