Näringsavdelningen

Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering, svarar:

--> Kan jag få bidrag när jag startar företag?

Svar:

För att få veta om du kan få bidrag från näringsavdelningen bör du först och främst kontakta en av våra finansieringshandläggare per telefon eller via e-post, därefter kan vid behov ett möte bokas in för genomgång av projekt och ansökningsprocessen. 

Du bör kunna beskriva vad du tänker göra, det vill säga, vad projektets målsättning är och hur du ska uppnå den. Utifrån beskrivningen kan våra finansieringshandläggare sedan informera om vilka finansieringsmöjligheter och stödprocenter som finns att söka hos LR för just det ändamålet. 

--> Finns det något ”starta eget”-bidrag hos er?

Svar:

Det finns inget renodlat starta eget-bidrag hos näringsavdelningen. Men däremot har vi ett skärgårdsstöd för företagare som planerar starta upp alternativt reaktivera ett företag i någon av de sex åländska skärgårdskommunerna. Observera att företagets driftställe måste finnas i en av dessa skärgårdskommuner och att företaget måste vara företagarens huvudsyssla. Verksamhetsbidraget kan beviljas till maximalt 6.000 euro av företagets faktiska kostnader under maximalt ett år.

AMS har ett starta eget-bidrag för arbetssökande, läs mera här. 

--> Hur ansöker jag om bidrag från näringsavdelningen?

Svar:

Vi rekommenderar att du först och främst kontaktar någon av våra finansieringshandläggare och diskuterar det tänkta projketet. Finansieringshandläggarna kan sedan guida dig på rätt när det gäller blanketter och vilka regelverk som är aktuella. Kom ihåg att ta kontakt innan du påbörjar ditt projekt. 

Observera att bidrag från näringsavdelningen enbart kan sökas av juridisk person och inte av privatperson.

--> Jag har redan fått bidrag från näringsavdelningen - kan jag få bidrag igen?

Svar:

Bidrag beviljas inte för en reinvestering eller till en stödmottagare som redan genomfört ett projekt med samma eller i huvudsak samma innehåll. Om det dock gäller ett helt nytt projekt är du välkommen att ansöka om bidrag. Vi rekommenderar dock att du alltid kontaktar en av våra finansieringshandläggare för en konsultation innan du lämnar in en finansieringsansökan.

Här finns samlat landskapsregeringens företagsstöd, Stöd.ax