Företagarskolan

Företagarskolan vill ge dig en översikt i företagandets villkor, så att du får se på företagandet från olika håll och lära av andras erfarenheter. Företagarskolan ger dig en möjlighet att utvidga ditt nätverk och öppna nya dörrar till kontakter med andra företagare och sakkunniga. Vill du anmäla ditt intresse för Företagarskolan, kontakta Ålands Näringslivs företagsrådgivare Dan Westerholm.

OBS! Nästa omgång av Företagarskolan kommer våren 2024. Kontakta företagsrådgivare Dan Westerholm på telefon 529 303 eller dan.westerholm@naringsliv.ax för preliminär anmälan. 

Företagarskolans ämnen

Ämnen som berörs under företagarskolan. Tillfällena består av föreläsning av huvudföreläsare, workshops och gästföreläsare:

  • Utveckling av affärsidé 
  • Kunden och målgrupp
  • Företagarens checklista
  • Bokföring och bokslut
  • Beskattning och moms
  • Marknadsföring och försäljning
  • Affärsjuridik
  • Att starta företag
  • Försäkringar
  • Hållbart företagande

Syftet med utbildningen är att ge nystartade blivande företagare en grundutbildning i företagandet. 

 

För vem?

Företagarskolans målgrupp är personer som planerar att starta företag eller som nyligen har startat företag. Företagsskolan ger dig en överblick över företagandets olika delar. Företagarskolan ger dig grundläggande information inom olika områden samt utvidgar ditt nätverk och ger dig möjligheten att lära känna andra som är i samma företagarskede som du är! För att få ut mest av kursen rekommenderar vi att du deltar i alla kurstillfällen, deltagare som deltar i alla tillfällen har förtur. 

 

Kommentarer från tidigare deltagare

"Det bästa var gemenskapen med andra nya företagare. Att få ta del av andras kunskaper och idéer."

"Föreläsningarna har varit matnyttiga och väldigt konkreta så det blir lätt att applicera på ett företag."

"Det bästa med kursen var att den var så omfattande. Mest givande med kursen var att gruppen bestod av folk från så många olika yrkeskategorier."

“Tydlig, bra och riktad information som är lätt att anpassa till sitt specifika företag.”

“Bra struktur på upplägget av kursen - pedagogiskt och logiskt. Gillar att vi fått möjlighet att fördjupa oss i våra egna specifika områden. “

“Nätverkandet har varit mycket givande. Att under kursens gång ge och få feedback på olika saker har jag uppskattat.”

“Jättebra kurslärare, tydligt och intressant.”

“Grupparbetena gav otroligt mycket. Olika infallsvinklar och att få ta del av andras oberoende tankar kring helheten och frågeställningar och funderingar.”

Nina Nylander, leg. talterapeut och enskild näringsidkare:
"Jag gick företagarskolan hösten 2020 precis i samband med att jag startade upp min egna verksamhet och timingen kunde inte ha varit bättre.  Som terapeut arbetar jag med människor och saker som företagsekonomi eller marknadsföring ingår inte naturligt i min professionella verktygslåda. Men kursledarna kunde hjälpa mig konkretisera vad jag kunde lära mig själv och vad jag behövde hjälp med. Som nyinflyttad svensk är det lätt att tänka att Åland fungerar som hemma då mycket är likt på ytan. Så det var väldigt nyttigt för mig med både den juridiska och ekonomiska översikten men också informella saker så som att man redovisar kilometrar istället för mil här och skriver datum åt andra hållet. Jag rekommenderar företagarskolan till alla som vill ha konkreta verktyg att utvecklas i sitt entreprenörskap oavsett erfarenhet och förkunskaper." 

"Det bästa med företagarskolan var när man fick tillämpa de olika områdena på sin egen firma å diskutera i grupper om affärsplan osv."

 

Arrangör

Företagarskolan arrangeras av Ålands Näringsliv. För mera information kontakta företagsrådgivare Dan Westerholm på telefon 529 303 eller dan.westerholm@naringsliv.ax

Företagarskolan är kostnadsfri.