Affärsidén och affärsplanen

Många människor drömmer om att starta eget företag. För att lyckas som företagare krävs både arbete och tid, och dessutom en bra affärsidé. Beslutet att starta ett företag är ett viktigt beslut och bör vara väl genomtänkt eftersom det finns många olika faktorer som påverkar framgångarna. Första steget mot grundandet är därför att grundligt utvärdera det egna kunnandet och den tilltänkta affärsidén.

Affärsidén

Affärsidén är grunden till allt företagande. All företagsverksamhet baseras på att det finns någon som är villig att betala för det företaget erbjuder. Affärsidén är alltid individuell och bestäms av den blivande företagarens egna syften och förutsättningar. För någon räcker det med att kunna trygga sin egen utkomst, medan andra har satt målet högre och siktar på en mera omfattande företagsverksamhet. Gemensamt för alla företagsidéer är dock att du bör kunna hitta en tillräckligt stor kundkrets, det vill säga en marknad för den produkt eller tjänst som erbjuds. Affärsidén bör vara rak och enkel och utgå från kundens behov. Få företag har en helt unik produkt. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig vara eller tjänst.Det är svårt att skapa nya behov, men ofta går det att exploatera dolda behov. Försök finna en nisch för företagets verksamhet och se till att företaget är verkligt bra inom sitt speciella område. Helst bör affärsidén anknyta till eget kunnande eller egen erfarenhet. Det lönar sig att ta god tid på sig när man klargör sin affärsidé och bedömer idéns genomförbarhet. 

Affärsidén ska vara kortfattad, skriftlig och kunna uttryckas enkelt. Med några få meningar ska du försöka beskriva vad ditt företag ska tjäna pengar på. Detta bör innehålla en beskrivning av produkten/tjänsten/sortimentet och hur verksamheten ska bedrivas. Försök också specificera geografiska begränsningar liksom en nisch som är företagets specialitet.

 

Utvärdering av affärsidén

Då beskrivningen av affärsidén är klar gäller det att så kritiskt och ärligt som möjligt utvärdera den. Utöver att själv gå igenom den, lönar det sig att presentera idén för vänner och bekanta men även för någon utomstående, till exempel Ålands Näringslivs företagsrådgivare, som kan peka på brister man kanske själv har missat. 

Utgångspunkten i utvärderingen av affärsidén kan vara att kartlägga marknaden och konkurrenterna. Några frågor som är viktiga att fundera kring är:

 • Behövs produkten? 
 • Vad är det som gör att kunden kommer att välja just den produkt du erbjuder? 
 • Vilka kundgrupper inriktar man sig på? 
 • Hur stor är marknaden 
 • Konkurrenskraft gällande pris, kvalitét och design 
 • Miljöpåverkan?

En viktig del för företagets verksamhet är också möjligheten till marknadsföring och distribution av produkten eller tjänsten. Fundera på följande: 

 • Vilken strategi ska användas? 
 • Hur ska produkterna/tjänsterna säljas? 
 • Hur ska du hitta kunder? 
 • Vilka försäljningskanaler kan användas? 
 • Hur ska eventuell lagerhållning fungera? 
 • Hur ska marknadsföringen finansieras?

Då du har funderat över olika aspekter av affärsidén och kommit fram till att en efterfråga på produkten troligen finns, är det dags att sammanfatta informationen i en affärsplan.

Att presentera sin affärsidé

Vad du ska sälja eller producera i ditt företag är glasklart för dig själv. Utmaningen ligger i att kunna presentera det lättförståeligt för andra, det kan vara potentiella kunder, investerare och övriga intresserade. Öva dig därför på att presentera ditt företag och din idé så du är förberedd när du får chansen.

Några tips:

 • Det ska vara lätt att förstå även för personer som inte är insatt i ämnet eller inte känner till produkten/tjänsten sedan förut.
 • Förklara problemet och lösningen.
 • Beskriv vad som är innovativt med din idé, vad är det som gör just din idé unik och varför kunderna vill ha din produkt/tjänst.
 • Kommunicera visuellt, om möjligt, visa bilder, prototyper, etc.
 • Gå inte in på tekniska detaljer, de flesta personer förstår inte vad du menar och tappar intresset.

Affärsplanen

Affärsplanen är en beskrivning av företaget och dess verksamhet. Att planera din affärsidé handlar inte bara om att skriva och få din affärsplan på papper. Den kan ses som en möjlighet att verkligen tänka igenom allt och se vad du kan förbättra. För många känns det konstigt eller helt onödigt att skriva ner något som är nästan självklart, men din affärsplan är ett viktigt steg som gör att du i längden sparar tid och pengar.

En välskriven affärsplan hjälper dig att tänka långsiktigt och hitta problem som kan lösas innan verksamheten kommit igång. Affärsplanen är dessutom ett hjälpmedel då du ska sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer. Men framförallt ska du göra en affärsplan för din egen skull för att kunna planera din verksamhet så bra som möjligt och göra rätt prioriteringar. 

Affärsplanen bör innehålla en beskrivning av följande punkter

 • Affärsidén 
 • Dig själv, dina egenskaper, ditt nätverk, din erfarenhet o.s.v. 
 • Produkten eller tjänsten 
 • Marknaden och kunderna 
 • Konkurrenterna 
 • Marknadsföringen
 • Behovet av lokaler och utrustning
 • Ekonomin

Tänk på att en affärsplan förändras med tiden och du kommer att behöva uppdatera din affärsplan regelbundet vartefter företaget utvecklas. 

Här kan du ladda ner en affärsplan och budgetmall och göra din egen affärsplan och budget. Affärsplanen bygger på Nuteks affärsplan anpassad för startaeget.ax

Att skydda en produktidé

Etableringsfrihet och fri konkurrens betyder också att din idé och din produkt ganska fritt kan stå till konkurrenternas förfogande. Det kan därför vara viktigt att redan i ett tidigt skede undersöka möjligheterna att skydda dina rättigheter.

En produkt kan skyddas genom:

 • Patent 
 • Rätt som nyttighetsmodell 
 • Registrering av mönsterrätt 
 • Registrering av varumärke

 

För mera information gällande att skydda en produkt(idé) kontakta Patent- och Registerstyrelsen