Du som företagare

Den viktigaste personen i ett nystartat företag är företagaren själv. Företagarens egen vilja att ta tag i saker samt andra personliga egenskaper är ofta avgörande för verksamhetens lönsamhet. Därför rekommenderas den blivande företagaren att utvärdera sig själv och sina möjligheter. Några frågor som hjälp på vägen:

 • Är du tillräckligt yrkeskunnig och erfaren? 
 • Har du diskuterat upplägget med din familj? Passar det er familjesituation? 
 • Är din affärsidé något du verkligen brinner för? Har du passionen att driva företaget i många år?
 • Är du beredd att ta de ekonomiska risker företagande innebär?
 • Är du beredd på att livet som företagare kan innebära hårt jobb och att det kan ta ett antal år innan det går runt och du kan ta ut ordentlig lön?
 • Kommer någon att kunna avlösa dig vid sjukdom, semestrar och liknande situationer? 
 • Känner du till din egen bransch?
 • Har du säljerfarenhet? Kan du sälja din idé, dina tjänster eller produkter?
 • Hur ser ditt kontaktnät ut? Behöver du bygga ut ditt nätverk?
 • Vilka är dina styrkor respektive svagheter?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Har du det tålamod som krävs för att driva företaget genom motgångar och kanske vänta många år innan du lyckas?

Att börja som självständig yrkesutövare eller företagare är alltid ett medvetet val. Tänk igenom frågorna ovan och besvara dem så ärligt som möjligt. Det ingår alltid en risk i företagandet och därför är det viktigt att du noggrant tänker över dina egna förutsättningar och motiv innan du börjar. Känner du någon som driver eget företag, fråga dem gärna om deras erfarenheter och be om tips och råd.