Företagarinfo

Ålands Näringsliv hjälper dig som medlem med en rad frågor som rör ditt företagande. Om du inte hittar den information du söker tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Affärsfastigheter

Tillgången till obebyggda planerade affärs-/kontors-/industriområden är relativt liten på Åland. Det finns dock flera områden under planering och möjligheten att bebygga icke planerad mark finns också.

För dig som vill veta mer om var det finns lediga tomter kan kontakta Ålands Näringsliv eller en fastighetsförmedlare på Åland.

Generationsväxling

Generationsväxling är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. På ett avgörande sätt påverkar det de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner.

Det är ett mycket komplext problem där en mängd faktorer påverkar växlingen. Det är faktorer som direkt är knutna till företaget, t ex vilken avkastning företaget ger och beräknas kunna ge. Det kan även vara faktorer av familjerättslig typ t ex då syskon måste bli kompenserade för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Tillsammans med skatter i olika former innebär detta ofta stora utbetalningar som måste finansieras på något sätt. 

Viktigt att tänka på om ni skall genomföra ett generationsskifte:

välj bolagsformen aktiebolag överför aktier och ansvar lite vartefter bygg upp lönsamheten i företaget

Vi på Ålands Näringsliv kan hjälpa dig och ditt företag. Kontakta oss så hjälper vi er. 

Vid försäljning eller köp av företag kan vi rekommendera Företagsbörsen 

 • värdera företaget
 • utbilda köparen
 • omorganisera
 • förhandla med personal och påbörja en process med personal-delägarskap
 • göra en femårsplan
 • ge vidare kundkontakter
 • skatteplanera
 • ha en övergångsperiod där köpare och säljare jobbar tillsammans ett tag
 • då det handlar om fastigheter kan dessa separeras från övrig verksamhet för att underlätta överlåtelsen

Näringsrätt

Samtliga bolag som ska bedriva verksamhet på Åland måste söka näringsrätt. Ålands landskapsregering beviljar vanligtvis tillstånd om verksamheten uppfyller kriterierna. Landskapsregeringen kan inte utan särkilda skäl vägra näringsrätt. Mer information hittar du här.

Redovisare

Bluffakturor

Bluffakturor kommer med jämna mellanrum och åtskilliga företag på Åland drabbas regelbundet av oseriösa fakturor. Problemet brukar tillta inför våren och sommaren då bluffmakarna hoppas att företagarna är mer stressade och att osäkra och mindre observanta semestervikarier har hand om fakturabetalningarna.

"Varningslistan"- Svensk Handels varningslista över oseriösa företag

Sök efter företaget på Internet, bluffmakare är ofta omskrivna - men byter namn ofta.

Om man fått en bluffaktura

Exempel på klassiska områden för bluffakturering är annons- eller katalogtjänster, en bägaran att uppdatera sina kontaktuppgifter eller en färdigt ifylld fakturatalong för t ex el-tjänster etc.

För att skydda sig mot oseriös fakturering gäller det att alltid vara synnerligen noggrann med vad man skriver under på eller betalar för, och att så få personer som möjligt inom det egna företaget har befogenhet att attestera och sköta betalningar.

Oftast kan man helt ignorera oseriösa erbjudanden och bluffakturor, men skulle man i misstag råka binda sig till en orättfärdig förbindelse gäller följande:

 • Meddela avsändaren, skriftligen (undvik telefon och spara alltid kopior), att ni bestrider avtalet eller har ingått det av misstag, anser det oskäligt och att ni inte har för avsikt att betala den begärda summan (gäller även ifall kravet gått vidare via påstådd inkassofirma).
 • Oseriösa företag driver sällan sina krav vidare då de vet att de inte håller i domstol. Inkassokrav kan inte drivas från annat än en i Finland verksam inkassofirma.
 • I tveksamma fall ber vi er som medlem att kontakta oss på Ålands Näringsliv för ytterligare rådgivning.
 • Även polisanmälan kan vara aktuell.