Mentorskap

Önskar du en mentor år 2024? Anmälan för dig som vill delta i mentorprogrammet är nu öppen.
Anmäl dig här

Vi söker även aktivt mentorer för kommande mentorprogram.
Är du intresserad av att vara mentor? Anmäl dig här 
Nästa mentorprogram börjar den 26:e februari med en gemensam kick-off för mentorer och adepter.

Söker du en mentor?

Är du intresserad av att diskutera dina idéer med en erfaren person för att ta nästa steg med ditt företag och utvecklas som företagare? Behöver, vågar och vill du att du och ditt företag utmanas med nya synvinklar? 
Då kan Ålands Näringslivs mentorprogram passa just dig! 

Det bästa mentorskapet utvecklar både adepten och mentorn. Båda lär sig mera om sig själva, utökar sitt kunnande och tar nya steg mot sina mål. 

Varför mentorskap?

 • Nya ögon på din verksamhet
 • Nya lärdomar 
 • Utökat nätverk
 • Du blir utmanad - och utvecklas

Är du intresserad av att diskutera dina idéer med en erfaren person för att ta nästa steg med ditt företag? Behöver, vågar och vill du att du och ditt företag utmanas med nya synvinklar? 

Då kan en mentor vara rätt för dig!

Genom att delta i Ålands Näringslivs mentorprogram får du en erfaren mentor som är ditt stöd och bollplank. Mentorerna har olika kompetensområden och branscherfarenhet, beroende på vad du har för utmaningar i ditt företagande. Du får själva välja inriktning för mentorskapet - vilket specialområde vill du att din mentor har erfarenhet inom? Vad har du behov av i ditt företag för att utvecklas?

Mentorprogrammet börjar med att vi går igenom var du står idag, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar. Dina och ditt företags behov och utmaningar identifieras och efter det föreslås en mentor till dig. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som företagare (adept) som är den drivande parten gällande mentorskapet. Mentorn fungerar som ditt bollplank kring de frågor du funderar på kring företagets utveckling. Fokusområdet bestämmer du, men det kan även skifta under mentorskapets gång och ni kan ha olika teman/ ämne för varje träff. Det är också du som adept som ansvarar över att planerar in träffar med din mentor. 

Ålands Näringslivs kontaktperson finns även med som stöd i processen men fundera innan du anmäler dig att du just nu har tid och engagemang för att ingå i ett mentorskap. 

Låter detta intressant?

Vi har begränsat antal platser, besvara därför frågorna så utförligt som möjligt. När anmälningstiden är slut går vi igenom anmälningarna, kontaktar er för kompletterande frågor och gör sedan en matchning med en mentor. Ni kan då välja att tacka ja eller nej till mentorn. Alla som skickar in en anmälan kommer inte att få en mentor då projektet har ett begränsat antal platser.

Vill du vara mentor?

Att vara mentor för en företagare innebär att stödja och handleda en företagare så att denne når sina uppsatta mål. Vill du utveckla dig själv genom att sparra en företagare mot nya mål?

Som mentor använder du din egen erfarenhet – om företagande och arbetslivet för att uppmuntra, diskutera och ge opartisk och kritisk respons till adepten.
Mentorskapet kan ske digitalt eller ansikte mot ansikte.

Du är lämplig som mentor för en företagare om du har:

 • Erfarenhet av företagande och / eller företagsledning
 • Tid och vilja att dela med dig av din kunskap till en företagare
 • Intresse för yrkesmässig utveckling
 • Specialkompetens inom några av följande områden:
  • Affärsplan och affärsutveckling
  • Ekonomi
  • Juridik
  • Marknad, sälj och kommunikation
  • Ledning, organisationsutveckling och HR
  • Produkt/- tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering och IT
  • Hållbarhet
  • Övrigt

Som mentor förbinder du dig till att

 • Stödja din adept
 • Träffa din adept regelbundet under hela tiden som mentorskapet pågår (min. 5 träffar á 1 h)
 • Vara tillgänglig för adepten även mellan träffarna

Som mentor får du

 • Meningsfullhet
 • En möjlighet till yrkesmässig utveckling
 • Nya insikter gällande företagande 
 • Följa en företagares utmaningar och framgång
 • Ett nätverk av företagare inom andra branscher
 • Inbjudan till samvaro med andra mentorer och adepter.

Det är adepten som är den drivande i relationen mellan mentor och adept. Det vill säga att det är adepten som ansvarar för att boka in möten och upprätthålla kontakten. Men mentorn behöver göra plats i sin kalender för adepten och vara tillgänglig inom vissa ramar. 

Har du frågor eller vill diskutera mentorskap? Ring eller maila Jack Mattsson på Ålands Näringsliv.
Kontakt: +35818529306, Jack.Mattsson@naringsliv.ax

Årets upplaga av Mentorprogrammet är kostnadsfritt och en del av Ålands Näringslivs projekt Växla Upp. Mentorprogrammet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beräknas pågå fram till 29.11.2024. 

Bakgrund

Mentorskap är ingen ny företeelse. Redan i den grekiska mytologin berättas det att konung Odysseus, innan han gick ut i det trojanska kriget, bad sin trogne vän Mentor verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget för mentorsverksamheten. Andra historiskt kända mentorer har varit Sokrates för Platon, Haydn för Beethoven och Vera Rózsa för Karita Mattila.

Mentorskap i företag startade på 1970-talet. Man märkte att man med dess hjälp kunde forcera karriär- och löneutvecklingen hos unga och utvecklingsintresserade ungdomar samt öka deras trivsel i arbetet. I Japan hyllar man inte den person som går framåt i karriären och blir befordrad utan hans/hennes mentor som har bidragit till utvecklingen. I England har mentorskapet under många år hört till organisationernas utbildning av ledarskap. Mentorskap som uttryck började användas på 1990-talet i större skala, för att efter millenniumskiftet eskalera.