Om Ålands Näringsliv

Vi ger möjligheten - Du gör affären

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation. Vi har i dag ca 470 medlemmar av olika typer och storlekar (per den 31.12.2023). Tillsammans står de för ca 80 procent av Ålands privata arbetsplatser.

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla samt äga företag på Åland. Därigenom skapas även förutsättningar för vårt långsiktiga mål; ett starkare Åland. Ett Åland som står sig konkurrenskraftigt i världen.

Vårt uppdrag

För att uppnå dessa mål behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för de åländska företagens vardag samt att arbeta för att de skall ha de bästa verksamhetsförutsättningarna och tillväxtmöjligheterna.

Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, stora som små, runt om på Åland. Vi får därigenom en tydlig bild av vad som är viktigt för att underlätta vardagen för Ålands företagare och entreprenörer.

Ett axplock av våra medlemsförmåner

 • Informationsverksamhet kring förändringar och nyheter inom näringslivet
 • Affärskontakter både lokalt och internationellt 
 • Kontakter gentemot myndigheter
 • Anordnande av aktuella kurser och seminarier. 17-25 % rabatt på kurser 
 • Tillhandhållande av utrikeshandelsbevis 
 • Marknadsföring av medlemsföretag genom företagsregister 
 • Utskott med fackkunskap inom flera områden
 • Starta eget och utvecklande av småföretagande
 • ICC:s standarder och rekommendationer till förmånligt pris 
 • Specialerbjudanden hos medlemsföretag m.m. 
 • Återkommande information kring aktuella lagar & regler och övrig företagarinfo.

 

Vad jobbar Ålands Näringsliv med?

Ålands Näringsliv arbetar med många olika frågor, med kurser och evenemang för att stärka det åländska näringslivet. 

Har du skattegräns- eller arbetsgivarfrågor?

Vi arbetar dagligen med att hjälpa medlemmar som har frågor kring skattegränsen. Detta gör att vi har en stor kunskap kring import och export till och från Åland. Vi kan även hjälpa till med olika arbetsgivarefrågor som t.ex. information om kollektivavtal och aktuell arbetslagstiftning.

Mentorskap

Som företagare är man många gånger ensam. Vi kan erbjuda dig som företagare möjligheten att få en mentor som fungerar som ett bollplank och stöd för utvecklingen av din verksamhet.

Nätverk

Nätverkande är mycket viktigt vid utvecklande av företag. Vi ordnar medlemsluncher, frukostar, mässor, seminarier och andra evenemang som ger dig tillfälle att träffa andra företag och därigenom skapa möjligheter till nya affärer.

Ålands Näringsliv som remissinstans

Landskapsregeringen, lagtinget och kommunerna vänder sig ofta till oss när de vill inhämta näringslivets synpunkter på t.ex. nya lagar. De åsikter som vi framför i våra remissyttranden syftar alltid till att förbättra och utveckla förutsättningarna för våra medlemsföretag, för Åland och för hela det åländska näringslivet.

Generationsskifte eller utvecklandet av ditt företag

Står du inför ett generationsskifte eller vill ta ditt företag till nästa steg? Vi kan hjälpa dig ifall du står inför att lämna över eller ta över ett företag, eller planerar att expandera din verksamhet.

Exporterar du eller vill du börja exportera?

Handel främjar tillväxt och utveckling. Därför arbetar Ålands Näringsliv aktivt med att hjälpa fler företag att ta del av den globala marknaden. Vi tillhör ett nätverk med över 12 000 liknande organisationer runt om i världen. Vi har därmed kontakter till världens alla hörn.

Evenemang och kursaktiviteter

Vi ordnar årligen ett stort antal evenemang och kurser som riktar sig till alla ålänningar. Några av våra populärare evenemang är Restaurangdagarna, Open by Night och Näringslivsdagen.

 

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om Ålands Näringslivs styrelse