För dig som är medlem i Ålands Näringsliv

Medlemmar i Ålands Näringsliv är del i en gemensam kraft. Medlemskapet ger dig en möjlighet att vara en del av en organisation som dagligen arbetar för att stärka dina förutsättningar att driva företag.

Som medlem i Ålands Näringliv får du ett antal medlemsförmåner.

Vi återfinns på alla nivåer, är verksamma på hela Åland, anordnar träffar och driver lokal näringspolitik. Vid våra evenemang kan du skapa kontakter, inspireras och dra nya lärdomar. Vi samarbetar ofta med aktörer utanför Åland. Ålands Näringsliv finns också med i ett nätverk av finländska handelskamrar, svenska handelskamrar, handelskamrar kring Östersjön,  ett nätverk av europeiska handelskamrar och ett nätverk av internationella handelskamrar.

Som medlem i Ålands Näringsliv har du möjlighet att driva frågor via oss. Vi kan sätta in dem i ett större sammanhang och se till att frågan får mer tyngd. Medlemmar hos oss får också kostnadsfri kortare rådgivning kring regelverk, arbetsförhållanden och andra frågor som påverkar din vardag.

Ålands Näringsliv sätter alltid fokus på dig och ditt företag, så har du förslag på aktiviteter, nätverksgrupper eller andra åtgärder vi bör initiera - hör av dig till oss!

Här kan du läsa mer om medlemsträffar. 

Här kan du se vårat medlemsregister

"Ålands Näringsliv ger dig möjligheten - du gör affären"