Vad är sommarpraktikant 2022?

Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar födda 2004-2006 att få ett sommarjobb under sommaren 2022.

Projektet leder till att 160 åländska ungdomar födda år 2004, 2005 eller 2006 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet.Det är ett projekt med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 –2020, Europeiska socialfonden. 

Hur fungerar det?

Ungdomar födda 2004-2006 söker en sommarjobbsplats och anmäler sig till Ålands Näringsliv via ett formulär för att delta i utlottningen av en jobbsedel värd 1000 euro. Jobbsedlarna lottas ut bland de ungdomar som har anmält sig. Om man blir beviljad en jobbsedel får ungdomens arbetsplats använda den för att betala lön till ungdomen. 

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.

Aktuellt

Totalt anmälde sig 254 ungdomar till projektet Sommarpraktikant 2022. Utlottningen av årets 160 jobbsedlar är avslutad och alla ungdomar har blivit kontaktade. Arbetsgivarna som har fått en ungdom med jobbsedel har även blivit delgivna information per e-post.

Kontaktinformation

Vid frågor som angår Sommarpraktikant 2022 kan man kontakta projektassistent Edvin Engman vardagar kl. 9-17 per telefon och e-post.

Edvin Engman

Projektassistent

tel: +358 18 529 304

e-post: edvin.engman@naringsliv.ax

Mera information finns här

Här finns information för ungdomar.

Här finns information till arbetsgivare.

 

Projektet Sommarpraktikant 2022 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).