Stipendiefonden för Ungt Entreprenörskap

Våren 2013 stiftades stipendiefonden för Ungt Entreprenörskap. Stipendiefondens syfte är att premiera och uppmuntra unga studerande att tänka kreativt och entreprenöriellt med målsättningen att stimulera till tillväxt och entreprenörskap på Åland.

Läs mer om de olika stipendierna här:

Grundskole- och gymnasienivå
Högskolenivå

Stipendiefondens stiftare

Ålands Näringsliv, Ålandsbanken, Crosskey, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Wiklöf Holding, Alandia Försäkring, Orkla, ÅCA Ålandsmejeriet, Holmbergs, Åland Post, Tidningen Åland, Eriksson Captial, Optinova, Paf, Nya Åland, BioEnerMart, Transmar och Carus PBS