Entreprenörsstipendium på högskolenivå

Ålands Näringsliv utlyser via stipendiefonden för entreprenörskap ett stipendium årligen om 1.500 €.

Stipendiet kan sökas av studerande som är hemmahörande på Åland och har studerat minst två år vid högskola eller universitet. 

Ansökan till stipendiefonden lämnas in senast 31.5.2024 och är en fritt formulerad ansökan och motivering som mailas till info@naringsliv.ax , märkt "högskolestipendium". 

Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har startat och/ eller driver ett företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.


Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Ålands Näringsliv.