Styrelse

Ålands Näringslivs verksamhet leds av styrelsen, som skall se till att organisationens förvaltning sköts och att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Ålands Näringsliv har även en verkställande direktör, som skall se till att de uppgifter som ankommer på organisationen sköts i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen utfärdar. 

Styrelseledamöter 

  • Ordförande Peter Wiklöf, Ålandsbanken (2024-2025) 
  • Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line (2024-2025) 
  • Jessica Sundqvist, Ålands Ömsesidiga (2024-2025) 
  • Anna Wennström, Team Sportia (2024-2025) 
  • Björn Kalm, Eriksson Capital (2023-2024)
  • Anders Rundberg, Carus (2023-2024)
  • Caroline Lepistö, Ålandhotels (2023-2024)
  • Mikael Lundell, Stormskärs Växthus (2023-2024)
  • Lilly-Ann Forsbom, Tyger & Sånt (2023-2024)
  • Mats Clemes, Transmar (2023-2024)

 

Kontaktuppgifter: Peter Wiklöf peter.wiklof@alandsbanken.fi