Bli medlem

Ålands Näringsliv har idag 470 medlemmar och fungerar som hela det åländska näringslivets takorganisation.

Bli medlem - klicka här och fyll i din medlemsansökan.

Vi är en ideell förening som arbetar för näringslivet och sätter våra medlemmars intressen främst. Våra målsättningar är ökat entreprenörskap, bättre villkor för företagare, enklare regler i samhället och ökad konkurrenskraft för åländska företag. 

Ålands Näringslivs medlemmar har även en rad möjligheter och fördelar.

Läs om våra medlemsförmåner här.

Medlemsavgifter

Ålands Näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening utan stående offentlig finansiering eller stöd. Medlemsavgifterna är således en stor del av föreningens intäkter. Medlemsavgiften i Ålands Näringsliv är proportionerlig mot antalet anställda i företaget.

Se aktuella medlemsavgifter här.