Att tänka på

Vad ska jag sälja

 • Vad är mitt erbjudande

Var finns min marknad

 • Lokalt
 • Globalt
 • Internet

Vem är min kund

Hur når jag min kund

Varför ska kunden välja mig

Vad erbjuder andra

 • Vilka är mina konkurrenter
 • Vem kan jag samarbeta med
 • Omvärldsbevakning, vad händer som påverkar min verksamhet

Vad är mina drivkrafter

Vilka kompetenser har jag

 • Vad är jag bra på
 • Vad är jag mindre bra på
 • Vad tycker jag om att göra
 • Behöver jag fortbilda mig

   

Kan du svara kortfattat på följande frågor

VAD är din affärsidé? Vad erbjuder du?

VAR ska du erbjuda detta? Geografiskt.

VILKA är dina kunder?

VILKA ANDRA erbjuder samma sak? Är de dina konkurrenter eller samarbetspartners?

VAD behöver du för att komma igång? Vilka resurser och vad kommer det att kosta?

HUR ska du finansiera detta? Hur mycket kapital har du själv?

VEM/VILKA kan hjälpa dig? Vem finns i ditt nätverk?

Läs mera

Checklista för nya företagare

Vanliga frågor