Utveckla framtidens företag REACT

Ålands Näringslivs projektet Utveckla framtidens företag REACT drevs mellan hösten 2021 till våren 2023. Det fungerade som en fortsättning och utveckling av tidigare projektet Utveckla framtidens företag, som Ålands Näringsliv drev 2016-2020.

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Syfte

Projektets övergripande målsättningar var att stödja, inspirera samt utveckla Ålands företag(are) och potentiella blivande företagare. Projektet ville hjälpa nya och befintliga företag med företagsutveckling och ge dem verktyg att ta strategiska beslut. Projektet ville stärka företag på Åland i de nya verksamhetsförutsättningar som uppkom i och med coronapandemin. 

I projektet arbetade företagsrådgivare, affärsutvecklare och företagsutvecklare.

Här hittar du kontaktuppgifter

Inom projektet arbetade vi med följande områden:

Som bilaga finner du en kort rapport över projektets resultat.