Köpa, delägare eller franchising

En möjlighet till att starta ett företag helt från grunden kan vara att köpa ett befintligt företag eller att bli delägare i ett redan existerande företag. Att köpa ett företag, en affärsverksamhet eller att bli delägare i ett verksamt företag är ett bra alternativ till att grunda ett företag. Inget av alternativen är dock riskfritt och man bör noggrant bekanta sig med bakgrundsuppgifterna kring företaget och företagaren. Vid ett företagsköp kan det löna sig att anlita sakkunniga för att få hjälp och råd.

Information om företag som är till salu hittar du på Ålands Näringslivs företagsbörs.Ibland kan det vara svårt att hitta en lyckad affärsidé. Det kan då vara lämpligt att genom ett franchisingavtal få möjlighet att utnyttja en färdigt fungerande företagsidé. Franchising har blivit allt vanligare och används bl.a. i restaurangbranschen (hamburger- och pizzakedjor), och servicestationsbranschen.

Mera information om franchising hittar du här:

Svenska franchiseforeningen

Franchising.fi