Styrelsebank

Ålands Näringsliv tillhandahåller en styrelsebank med kontakter till erfarna styrelseledamöter. Syftet är att kunna erbjuda företag och organisationer personer med erfarenhet och kompetens.

Styrelsebanken tillhandahåller namnkunniga personer som har mångårig och bred erfarenhet av styrelsearbete  eller VD-erfarenhet från olika bolag och branscher. En extern erfaren styrelseledamot är en säkerhet för ägaren att styrelsearbetet bedrivs rationellt och professionellt.

Direktiv för styrelsebanken

Dessa direktiv gäller för den styrelsebank som upprätthålls av Ålands Näringsliv. Direktiven har som syfte att skydda de personuppgifter som styrelsebanken innehåller samt beskriva tillvägagångssättet vid sammanförandet av styrelsebanksmedlem och ett potentiellt företag.

1 § Styrelsebanken är konfidentiell och enbart personer anställda vid Ålands Näringsliv har tillgång till styrelsebanken.
2 § För att få ingå i styrelsebanken krävs att personen ifråga har gått diplomutbildningen i styrelsearbete eller innehar gedigen erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller innehar VD-erfarenhet.
3 § Ålands Näringslivs externa information om styrelsebanken sker enbart på generell basis.


Praktiskt tillvägagångssätt gällande sammanförandet av företag och medlem av styrelsebanken

  1. Ett företag riktar en förfrågan till Ålands Näringsliv om att få bli kontaktad av intresserad medlem av styrelsebanken.
  2. Ålands Näringsliv kontaktar de personer som ingår i styrelsebanken och som innehar efterfrågad kompetens.
  3. Intresserad medlem av styrelsebanken får företagets kontaktuppgifter och kontaktar dem i mån av intresse.


Engagemang, intresse och kunskap

En extern styrelseledamot tillför engagemang och intresse i bolaget och ger den extra tid som verksamheten kräver. Styrelseledamoten utför aktivt styrelsearbete där insatsen omfattar rådgivning mellan mötena utöver formella styrelseuppgifter. 


Söker du ett styrelseproffs?

Kontakta oss på Ålands Näringsliv så matchar vi dina kompetenskrav mot de kvalificerade personer som finns i styrelsebanken.


Vill du anmäla dig till styrelsebanken?

Genom att finnas med i styrelsebanken får du en möjlighet att exponera dig för de kvalificerade och krävande befattningar som förmedlas.

Lämna din presentation och ditt CV till oss på Ålands Näringsliv, uppgifterna förvaras konfidentiellt. Vi matchar sedan din kompetens och inriktning mot eventuella uppdrag och tar kontakt med dig och presenterar aktuella uppdrag. 

Anmäl dig till vår styrelsebank här.

Del av projekt

Styrelsebanken ingår i ERUF-projektet Växla Upp.