Medlemsträffar

Frukostträffar

Under året arrangerar Ålands Näringsliv även ett antal frukostar. Under frukosten får du som deltagare en timmes information som berör ditt företagande från t.ex. myndigheter, försäkringsbolag eller banker.

Frukostarna hålls 6 gånger per år och hålls hos oss på Ålands Näringsliv.

Se kurskalendern för mer information.

Branschmöten 

Med jämna mellanrum anordnas det branschträffar där företag från en viss bransch träffas för att diskutera möjligheter till ökat samarbete och för branschen relevanta frågor. 

Medlemsmöten

Både under våren och hösten anordnas medlemsmöten. Under mötena så träffas medlemmarna för att äta gott men samtidigt lyssna till någon extern föreläsare.

Julfest

Under året anordnar vi även vår mycket uppskattade julfest. Här träffas medlemmarna för att under enklare former ha trevligt och umgås.