Växla Upp

Växla Upp är ett ERUF-projekt, som medfinansieras av Europeiska unionen, som pågår mellan hösten 2023 till hösten 2026.  Det övergripande syftet med projektet är att stödja samt utveckla åländska företag så att de kan växa och göra fler affärer och på så sätt bidra till ett starkt näringsliv på Åland.

Projektet Växla Upp vill hjälpa företag att utvecklas, konkretisera sina mål och finns med genom rådgivning på utvecklingsresan.

Genom en rad olika tjänster vill vi stödja och hjälpa företag framåt. 

Inom projektet kommer det erbjudas:

Är du intresserad  av att veta mer?

Tag kontakt med oss.