Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och policydokument

Ålands Näringslivs verksamhetsidé och plan

Se Ålands Näringslivs verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som bilaga längre ner på sidan.