Utskott

Ålands Näringslivs utskott 

Ålands Näringsliv är organiserade i nio olika utskott med branschspecifik kunskap. 

Utskottens antal är ej fastställda utan ska tillsättas (eller avslutas) av styrelsen för Ålands Näringsliv. En styrelsemedlem eller anställd vid Ålands Näringsliv skall ingå i varje utskott.

Våra utskott bistår oss med faktakunskap om repsektive bransch, samt uppmärksammar oss på aktuella frågor i näringslivet. Totalt engagerar Ålands Näringsliv över 80 personer som arbetar ideellt för att driva näringslivets frågor.

Medlemmar i utskotten

Utskottens tillsätts av Ålands Näringslivs höstmöte. Medlemmar i Ålands Näringsliv kan ge förslag på utskottsmedlemmar inför höstmötet. Dessa förslag ska riktas till valberedningen eller verkställande direktör senast under oktober månad.