Entreprenörsstipendier på grundskole- och gymnasienivå

Förslag till grundskole- samt gymnasiestipendiater tas fram av lärarna. Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Ålands Näringsliv.

Grundskolestipendier

Tilldelas fyra till åtta personer som avslutar sina grundskolestudier vid en åländsk högstadieskola. Stipendiet tilldelas studerande som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Gymnasiestipendier

Tilldelas tre till fem personer som avslutar sina gymnasiestudier vid en åländsk gymnasieskola. Stipendiet tilldelas studerande som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har startat och/eller driver ett företag eller ett UF-företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.