Företagsrådgivning

Ålands Näringsliv erbjuder rådgivning för alla branscher på ett generellt plan, både för företag i uppstart och etablerade företag. Starta-eget rådgivning omfattar till exempel utvärdering av affärsidéer, lönsamhetskalkyler, val av företagsform och registrerings- och tillståndsfrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och du behöver inte vara medlem i Ålands Näringsliv för att ta del av rådgivningen.

Kontakta oss via  kontaktformuläret för att boka din tid för företagsrådgivning

Här finns våra kontaktuppgifter.

Grundläggande information om att starta-eget

 

Vänligen observera att den av Ålands Näringsliv tillhandahållna avgiftsfria företagsrådgivningen är en allmän informationstjänst. 

Ålands Näringsliv garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av den information som tillhandahålls inom ramen för företagsrådgivningen. Ålands Näringsliv ansvarar inte för resultaten av den information som lämnas. 

Nyttjaren av informationstjänsten förstår att tillämpningen av informationen som ges är beroende av flera faktorer, inklusive nyttjarens eget agerande och beslut. Nyttjaren förstår och accepterar att alla beslut baserade på den givna informationen är nyttjarens eget ansvar.