Information till ungdomar

Steg 1: Sök sommarjobb.

Steg 2: Anmäl dig till projektet Sommarpraktikant 2023

Steg 3: Besked

Steg 4: Arbetsavtal och jobbsedel

Steg 5: UppföljningFrågor? 

Steg 1: Sök sommarjobb.Var kan du jobba?

För att arbetsplatsen ska kunna få en jobbsedel behöver det vara ett privat företag, en enskild företagare eller en förening. Det betyder att du inte kan jobba hos offentliga instanser eller myndigheter. 

Det är max 2 jobbsedlar per företag/förening, vid enmansföretag max 1 jobbsedel som gäller. Var kan du hitta jobb? 

Fundera på vilka arbetsplatser det finns på Åland, vilka kan du kontakta och fråga om sommarjobb.

Du kan till exempel titta på AMS hemsida; vem annonserar där om att de söker sommarjobbare.

Vad är du intresserad av? Finns det företag inom den branschen som söker sommarjobbare?Var aktiv och ta initiativ, ring runt och fråga eller gå runt och besök olika företag, presentera dig och fråga om de behöver sommarjobbare. 

--> När du söker sommarjobb säger du till arbetsplatsen att du tänker ansöka om en jobbsedel på 500,- från Ålands Näringslivs projekt Sommarpraktikant 2023 (din nettolön behöver vara minst 1.000 euro för minst 4 veckors arbete).

Det är inte säkert att du får en jobbsedel, det vet du först i slutet av maj, då vi kontaktar dig per e-post. Du kan hänvisa företagen till Ålands Näringslivs hemsida, där kan de läsa mera om projektet.Steg 2: Anmäl dig till projektet Sommarpraktikant 2023När du har fått ja från en arbetsplats, att de har möjlighet att ge dig ett sommarjobb under minst 4 veckor under perioden 1.6-15.8.2023, anmäler du dig på Ålands Näringslivs hemsida. Anmälan öppnar den 8 maj. Du fyller i anmälan och svarar på alla frågor, bland annat ska du uppge arbetsplatsens namn, kontaktuppgifter och hemkommun. Detta gör du senast den 22 maj. Obs! Du fyller inte i anmälan före du har fått ja från en arbetsplats. Du kan enbart anmäla dig till en arbetsplats. Det är inte först till kvarn som gäller, det betyder att du har lika stor chans att få en jobbsedel oberoende när du anmäler dig. 

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.Steg 3: BeskedDet finns 100 jobbsedlar att dela ut till ungdomar som är födda åren 2005, 2006, 2007. Det betyder att 100 ungdomar kommer att få en jobbsedel. Om flera än 100 ungdomar har anmält sig ordnas det ett lotteri för att avgöra vem som får en jobbsedel, i samarbete med ÅSUB.I slutet av maj blir du kontaktad av Ålands Näringsliv (per e-post, kom ihåg att även kolla din skräppost). I e-postmeddelandet får du information om du har fått en jobbsedel. Om du har fått en jobbsedel är det viktigt att du kontaktar din arbetsgivare och meddelar detta. Arbetsgivaren ska nu ta fram ett arbetsavtal som du ska skriva på samt meddela när du ska börja ditt sommarjobb. Du ska också lämna in ditt skattekort till arbetsgivaren. På arbetsavtalet ska det framgå vad du har i lön, hur länge du ska jobba, dina arbetstider och när lönen betalas. I avtalet ska det också framgå att arbetet följer gällande kollektivavtal och att du ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Om du blir förhindrad att använda din jobbsedel (alltså inte längre har möjlighet att arbeta i sommar) är det viktigt att du meddelar din arbetsgivare och även Ålands Näringsliv.

Om du inte har möjlighet att använda din jobbsedel kan vi ge den vidare till en annan ungdom. 

Ta kontakt med oss om du får ändrade planer i sommar och inte kommer att använda din jobbsedel.Om du INTE får en jobbsedel är det viktigt att du kontaktar din arbetsplats och meddelar det, du kan fråga om de ändå har möjlighet att anställa dig, det vill säga om arbetsgivaren har möjlighet att betala din lön utan att du får en jobbsedel. Steg 4: Arbetsavtal och JobbsedelArbetsplatsen skriver ett arbetsavtal med dig på minst 4 veckor under 1.6 - 15.8.2023, det är arbetsgivarens ansvar att arbetsavtalet skrivs och Ålands Näringsliv har inget med det förfarandet att göra. Du behöver inte skicka in arbetsavtalet till Ålands Näringsliv. 

Jobbsedeln använder arbetsplatsen för att täcka kostnaden för en del av din lön. Jobbsedeln kommer att betalas ut till din arbetsplats efter sommaren. Steg 5: UppföljningUnder hösten kontaktar Ålands Näringsliv dig med några frågor om hur det har fungerat att vara med i projektet Sommarpraktikant 2023. Genom att delta i projektet förbinder du dig att svara på dessa frågor.Frågor?Du kan ställa dina frågor till Ålands Näringsliv, här är våra kontaktuppgifter. 

Sommarpraktikant 2023

Information till arbetsgivare.Vi kommer även att dela information på Instagram och Facebook - följ oss gärna där. Projektet Sommarpraktikant 2023 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).