Hållbarhet

Ålands Näringsliv vill stödja sina medlemmar i omställningen mot mera hållbart företagande. Vi dikterar ingenting, men ser att alla steg som gör näringslivet mer hållbart är positivt.

Hållbarhetsbegreppet består av tre delar

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att företag långsiktigt ska klara av att leva på sina intäkter.
  • Miljömässig hållbarhet känner vi alla till. Ett hållbart företag har ingen miljömässig påverkan på sin region enligt Bruntland-principerna.
  • Social hållbarhet innebär att företaget tar hand om sina anställda enligt gällande lagar och regler. Man ska vara trygg på jobbet och alla anställda har samma möjligheter att utvecklas i företag.

Väsentlighet

Då ditt företag inleder eller växlar upp hållbarhetsarbetet är väsentligheten en grundstomme. Väsentligheten handlar om att våga välja att arbeta med de delar där just ditt företag har sin största sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. Det innebär ett aktivt arbete med just de väsentliga hållbarhetsfrågorna, som kan vara 15 frågor men det kan också vara bara tre som du väljer att göra ett djupdyk i, och att då också våga prioritera andra hållbarhetsfrågor lägre. Att välja de områden som är mest väsentliga innefattar också att ha så pass bra översikt över helheten så att företaget i processen även har kunskap om vilka frågor som prioriteras lägre och varför.

De frågor som du väljer att prioritera högt följer dig från målsättning till konkret arbete och uppföljningar. Därför är det viktigt att lägga tid och engagemang på att få fram de väsentliga frågorna. Då hållbarhetsarbetet vilar på väsentlighet har du ett hållbarhetsarbete som är skräddarsytt av dig, för dig.

5 punkter om väsentlighet

  1. Störst kommer först. Du och ditt företag kommer inte att kunna arbeta med precis alla hållbarhetsfrågor. Därför är det viktigt att ta reda på var företagets potential till att öka positiva effekter och minska negativ påverkan är som störst.
  2. Våga fråga. Du behöver inte sitta och klura ut väsentliga frågor på egen kammare. Involvera exempelvis kunder, samarbetsparter och eventuell personal som kan hjälpa dig att svara på var de anser att företagets hållbarhetsfokus bör ligga. Fråga om detta under samtal, i enkäter eller under fikapausen (och kom ihåg att anteckna eller dokumentera)
  3. Välj med omsorg. Då du har kommit fram till inom vilka hållbarhetsområden företagets påverkan är som störst och involverat människor i din omgivning kan du landa i en lång lista med saker som företaget vill utveckla. Här gäller prioritering. Vilka konkreta åtgärder kan du göra direkt? Vad måste du dela upp i flera steg för att nå dina mål? Har du mål och när är du redo att sätta konkreta målsättningar?
  4. Prioritera att utveckla(s). I dagsläget pågår ett aktivt hållbarhetsarbete inom många företag på Åland. Fräscha upp din kunskap och få handfasta tips av andra genom att vara delaktig i sektors- och hållbarhetsnätverk. Ta exempelvis kontakt med hållbarhetslotsarna inom nätverket bärkraft.ax.
  5. Följ upp! Hur har den utveckling som har skett mottagits? Finns det lärdomar du kan ta med dig för att underlätta det fortsätta det konkreta hållbarhetsarbetet? Fira framgångar och ta nya tag för att behålla framåtrörelse.

Tips


På webbplatsen bärkraft.ax kan du ta del av de samhällsgemensamma målen för utveckling och hållbarhet på Åland.