Arbetsgivarinfo

Ålands Näringsliv hjälper medlemmar med kostnadsfri, grundläggande rådgivning i arbetsgivarfrågor.

Kontakta oss ifall du vill veta mer.

 

Kollektivavtal

Ålands Näringsliv hjälper dig som medlem med information om kollektivavtal. Vi kan ge dig grundläggande rådgivning och information. Vid konflikter hänvisar vi dig till en jurist.

Det finns närmare 300 kollektivavtal i Finland. Du hittar dem här.

Visstidsanställningar

Visstidsanställning är precis vad det låter som, nämligen ett arbetsförhållande under en förutbestämd viss tid till skillnad från ett fortlöpande arbetsförhållande. Ibland kan tidsaspekten ersättas av en överenskommelse om att arbetet ska bli färdigt, t.ex. vid ett byggnadsprojekt.

Läs mera här.

Sjukskrivningar

Ser man på lagstiftning, rättspraxis och ersättningar tar de sikte på långsiktiga sjukskrivningar. Kortare sjukfrånvaro (under nio dagar) p.g.a. förkylningar eller mindre olycksfall berörs sällan. Vid kortare sjukfrånvaro har man som arbetsgivare rätt att begära läkarintyg från första sjukdomsdagen, även om många arbetsgivare har en praxis att begära först efter tre dagar. I denna artikel fokuserar vi på långsiktig sjukfrånvaro.Läs artikeln här.

Uppsägningar

Arbetsgivare har rätt att säga upp enskilda arbetsavtal om det finns sakliga och vägande grunder för uppsägningen.

Läs mera här

Företag hamnar ibland inför situationen att behöva minska personalstyrkan. Det är ingen enkel situation men framförallt gäller att veta hur man ska gå tillväga. Här försöker vi redogöra för några generella huvudpunkter att tänka på vid s.k. kollektiva uppsägningar.

Läs mera här

 

Permittering

Permittering kan i vissa fall vara ett alternativ till uppsägning, särskilt i de fall då ett företag som av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker har uppsägningsgrund för personalen men situationen bedöms vara av tillfällig karaktär. 

Läs mera här

Rekryteringstips