Vi välkomnar fler

(English below) Ålands Näringslivs driver projektet “Vi välkomnar fler”, som är ett projekt godkänt av Ålands landskapsregering och finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Att välkomna fler utgör även ett av Ålands Näringslivs fastslagna fokusområden för tiden 2021-24.

Projektledare Viktoria Olsson, kommer under projektets gång att hjälpa utrikesfödda, utanför de nordiska länderna, som befinner sig på Åland att finna sin jobbmöjlighet och bosätta sig här. Eftersom nyckeln till jobb i många fall är kontakter, nätverk och tillgång till information, är ett fokusområde inom projektet att skapa strukturer och vägar som gör att nyanlända personer får tillgång till dessa "nycklar". 

Under projektets gång kommer det att framföras olika aktiviteter och evenemang, erbjudas vägledning till arbete för individer och stärkas samarbete mellan olika åländska aktörer som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Inom projektets ramar stödjer vi nya ålänningar som flyttat till Åland från utanför Norden på flera sätt, bl.a. delprojektet Pop-Up Mariehamn som ger möjlighet för alla ålänningar att test-driva verksamhet, men också att upplysa deras kompetenser och drivtkraft. För inflyttade är det möjlighet att ta det första steget in i åländska samhälle, utveckla sina språkkunskaper och börja bygga nätverk.

ESF+ projekt Vi Välkomnar Fler avslutas den sista november 2023.

Projektslutsatser finns i bilagan.

 

ESF Project “Vi välkomnar fler” (We welcome more) is launched

The Åland Chamber of Commerce launched a project Vi välkomnar fler (We welcome more). The project is approved by the Åland Government and financed by the European Social Fund. The project is connected to the Åland Chamber of Commerce’s established focus areas for the period of 2021-2024.

Within the project, the project manager Viktoria Olsson focuses on helping individuals who were born outside the Nordic region and chose Åland to find work opportunities and establish themselves in Åland. Since networking and accessibility of information often is the key to employment, one of the project’s focus areas is to create structures and infrastructure to ensure that newly arrived individuals get access to these “keys”.

To realize that, in collaboration with other actors in the field of integration and labor market, a series of different events and activities. Alongside, individual counseling and guidance around questions related to the labor market and job search are offered in different languages. 

The Project manager Viktoria Olsson has a vast experience in the field of education, labor market, and integration.

The project finished November 2023.