Utbildning för styrelsemedlemmar

HHJ- Godkänd styrelsemedlem 

HHJ är ett utbildningsprogram för styrelsemedlemmar som genomförs av handelskamrarna i Finland och är framtaget av Tammerfors handelskammare och Hallituspartnerit. Sedan 2006 har över 600 utbildningstillfällen med över 13 000 deltagare genom 19 handelskamrar i Finland. Hallituspartnerit ry (rf), som är en organisation som utvecklar och främjar styrelsearbete, förmedlar styrelsemedlemmar till små och medelstora företag. Målet och syfte med utbildningen är att hjälpa små- och medelstora företag i kompetensutveckling i styrelsearbetet som är en viktigt grund i företagets verksamhet och utveckling.

Utbildningens kärna är att kombinera två teman och aktivera en ofta under- eller outnyttjad resurs i företaget. Det första temat är att utbilda deltagarna i innebörden av styrelsearbete. Det andra temat är att sammanföra företagare och potentiella styrelsemedlemmar. Det slutgiltiga målet är att genom högklassigt styrelsearbete skapa framgång för företag.

Ålands Näringsliv ordnar nu HHJ-kursen i Godkänd Styrelsemedlem för första gången på svenska i Finland tillsammans med Österbottens- och Västra Nylands handelskamrar. Kursen ordnas för tillfället på plats i Vasa som hybridkurs. Deltagare från Åland kan delta i utbildning på distans via Microsoft Teams.

Programmets kärna är att kombinera två teman och aktivera en under- eller outnyttjad resurs i små och medelstora företag. Det första temat är att utbilda deltagarna i innebörden av styrelsearbete. Det andra temat är att sammanföra företagare och potentiella styrelsemedlemmar. Det slutgiltiga målet är att genom högklassigt styrelsearbete skapa framgång för företag. Mer information om utbildningens innehåll och upplägg finns i den aktuella kursbeskrivningen som hittas under kalendern på vår hemsida.

Och sedan...

Efter genomförd utbildning med kursintyg kan deltagare anmäla sig till och genomföra HHJ-examen. HHJ-examen hålls två gånger per år. Den första examen på svenska planeras att genomföras under våren 2024. Mer information om HHJ-examen kommer publiceras här inom kort. 

Professionellt styrelsearbete

Utbildningen i professionellt styrelsearbete är en fortsättning på den mycket populära "diplomutbildning i styrelsearbete" som tidigare arrangerats av Stockholms handelskammare och genomförs nu av Michaël Berglund Board Value i Sverige. Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Även ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper samt egenföretagare och entreprenörer kan ha ett stort utbyte av att gå kursen. Teori och praktik varvas med givande diskussioner.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Även ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper samt egenföretagare och entreprenörer kan ha ett stort utbyte av att gå kursen. Teori och praktik varvas med givande diskussioner.

Efter avslutad styrelseutbildning blir du erbjuden medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk för alla som genomgått våra styrelsekurser. Michaël Berglund Board Network ordnar riktade seminarium och event.

Kursen äger rum vid tre olika tillfällen och avslutas med provskrivning och efterföljande diplomeringscermoni. Kursen genomförs i Stockholm, antingen vid tre tillfällen fördelade över några veckor eller som intensivkurs vid ett tillfälle.

Ur kursinnehållet:  

Bolagsorgan, strategier, affärsplan, budget, tillväxt, fusioner. 

Ekonomiska begrepp, styrelsens arbete och sammansättning. 

VD:s roll, VD-rekrytering, VD-utvärdering, risk management, riskkapital. 

Lagar, regelverk, etik, Corporate Social Responsibility. 

Ägardirektiv, bolagsvärden, börsnotering, styrelseutvärdering, koden för bolagstyrning.

Provskrivning och diplomering. Kursen avslutas med en kurssammanfattning, provskrivning och diplomeringscermoni.

Mer information finns på hemsidan för Michael Berglund Board Value.