Skattegränskontoret

Ålands Näringsliv har i januari 2024 startat upp ett skattegränskontor. Skattegränskontorets främsta uppgift är att aktivt jobba för att underlätta företagarna på Ålands vardag gällande skattegränshanteringen. Detta gör vi dels genom rådgivning och information men även genom intressebevakning. 

Skattegränskontoret består av en skattegränsrådgivare och en sakkunnig inom skattegränsfrågor. Den sakkunnige heter Valtteri Satomaa och han är på plats sedan 15 januari. Vi har rekryterat en skattegränsrådgivare och rådgivningen kommer att vara i gång till slutet av mars.

Skattegränsrådgivaren kommer att hjälpa med hur en förtullning praktiskt görs. Skattegränsrådgivaren dokumenterar frågorna som de som vänder sig till skattegränskontorets rådgivning har för att vi ska kunna använda dessa som underlag när vi ska föra fram vad som inte fungerar gällande skattegränsen. 

Den sakkunnige ska ägna sig åt intressebevakning med kontakt med myndigheter och företag, och bland annat i detta arbete behövs det faktaunderlag från näringslivet. Både skattegränsrådgivaren och den sakkunnige kan också anordna utbildningstillfällen.

Vi samlar också in information i form av enkät. Enkäten för 2024 ligger nu ute. Välkommen att svara på den här.

Enkätresultaten för 2023 hittar du här.

För information om vad vi gör, se vår sida Dokument.

Skattegränskontoret finansieras till 50 % av Ålands landskapsregering och till 50 % av Eckerö linjen Ab och Viking Line Abp.

Rådgivningen är avgiftsfri och vänder sig både till företag och privatpersoner. 

 

Kontaktuppgifter

 

Vänligen observera att den av Ålands Näringsliv tillhandahållna avgiftsfria skattegränsrådgivningen om den åländska skattegränsen inte är personlig skatterådgivning utan en allmän informationstjänst. Ålands Näringsliv garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av den information som tillhandahålls inom ramen för skattegränsrådgivningen. Ålands Näringsliv ansvarar inte för resultaten av den information som lämnas. Nyttjaren av informationstjänsten förstår att tillämpningen av informationen som ges är beroende av flera faktorer, inklusive nyttjarens eget agerande och beslut. Nyttjaren förstår och accepterar att alla beslut baserade på den givna informationen är nyttjarens eget ansvar. Om nyttjaren önskar individuell skatte- eller skattegränsrådgivning behöver nyttjaren kontakta Tullen, Skatteförvaltningen eller professionell skatterådgivare.