Affärer över skattegränsen

Det självstyrda landskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen och EU:s tullunion, men står utanför EU:s skatteunion.

Det särskilda regelsystemet infördes med syfte att säkra en fortsatt god logistik till Åland genom möjlighet till skattefri försäljning ombord på färjorna. En konsekvens av Ålands skatteundantag är att Åland i praktiken omges av en så kallad skattegräns mot resten av EU inklusive övriga Finland.

Åland räknas således som tredje land vid handel med övriga EU. I skattehänseende tillämpas därför samma internationella regler vid handel mellan Åland och EU, som vid handel mellen EU och länder inom EES-området (t.ex Norge). 

Konsekvensen blir att åländska företag ofta får hantera internationella skatte- och tullfrågor i sin ordinarie verksamhet.

Ålands Näringsliv vill underlätta för våra medlemmar och därför presenterar vi här instruktioner för handel med Åland, utgående från tre generella situationer:

  1. Varuhandel mellan Åland och fasta Finland
  2. Varuhandel mellan Åland och länder inom EU-området (gemenskapsintern handel)
  3. Varuhandel mellan Åland och länder utanför EU-området

Vi har också gjort en kort instruktion om handel med tjänster, vilket är ett enklare förfarande då internationell tjänsthandel i allmänhet är befriade från tullhantering.

Läs också vår Tullparlör som definierar några av de begrepp som tullen använder.

Ålands Näringslivs skattegränskontor rådger medlemmarna i dessa frågor. Information om skattegränskontoret finns under Kurser, projekt och evenemang i menyn. Läs mer om skattegränskontoret här.

Välkommen att ta kontakt