Affärer över skattegränsen

Det självstyrda landskapet Åland är genom Finland med i EU och dess tullunion, men står utanför EU:s skatteunion.

Det särskilda regelsystemet infördes med syfte att säkra en fortsatt god logistik till Åland genom möjlighet till skattefri försäljning ombord på färjorna. En konsekvens av Ålands skatteundantag är att Åland i praktiken omges av en så kallad skattegräns mot resten av EU inklusive övriga Finland.

Åland räknas således som tredje land vid handel med övriga EU. I skattehänseende tillämpas därför samma internationella regler vid handel mellan Åland och EU, som vid handel mellan EU och länder inom EES-området (t.ex Norge).

Konsekvensen blir att åländska företag ofta får hantera internationella skatte- och tullfrågor i sin ordinarie verksamhet.

Ålands Näringsliv vill underlätta för våra medlemmar och därför presenterar vi här instruktioner för handel med Åland, utgående från tre generella situationer:

  1. Varuhandel mellan Åland och fasta Finland
  2. Varuhandel mellan Åland och andra EU-länder
  3. Varuhandel mellan Åland och länder utanför EU-området

Vi har också gjort en kort instruktion om handel med tjänster, vilket är ett enklare förfarande då internationell tjänsthandel i allmänhet är befriade från tullhantering.

Läs också vår Tullparlör som definierar några av de begrepp som tullen använder.

Ålands Näringslivs skattegränskontor erbjuder kostnadsfri rådgivning och kan t.ex. utbilda om skattegränsen.

Kontaktuppgifter