Hållbarhet

Det finns många fördelar med att tänka hållbart. Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och skapar nya affärsmöjligheter. Att utnyttja resurserna smart innebär att du tänker på konsekvenserna och samtidigt minskar kostnaderna. Kanske kan du använda resurser på ett smart sätt som både minskar negativ miljöpåverkan och ökar den positiva påverkan? Till exempel kan du se över energiförbrukning och avfallshantering. En del jobbresor kanske kan ersättas av videokonferens?

5 tips för att lyckas med hållbart företagande

 • Sätt upp konkreta mål
 • Få med flera
 • Följ upp
 • Hitta samarbetspartners
 • Berätta till andra vad ni gör.

6 tips för att bli mera miljövänlig

 • Välj hur och när ni reser
 • Välj återvinst och återanvänd
 • Välj närodlat och vegetariskt
 • Välj miljömärkta produkter
 • Välj miljömärkt el, tänk också på att släcka lampor och stänga av tex datorer vid arbetsdagens slut.
 • Välj gröna transporter.

6 tips för att få engagemang

 • Definiera vad hållbarhet betyder för företaget
 • Förtydliga vinsterna med att jobba hållbart
 • Prata om det, det ökar medvetenheten
 • Tävla, tex vem har cyklat flest km.
 • Lyft blicken och se vad andra i andra organisationer och företag gör
 • Prata med era konkurrenter och inspireras av varandra.

Företagarna Sveriges hemsida finns det mycket information om hållbarhetsarbete.