Prissättning

Prissättning kallas det när ett företag bestämmer vilket pris deras produkter och tjänster ska säljas för. Det finns många faktorer att beakta när man ska avgöra vad som är ett lämpligt pris, till exempel inköpskostnader och andra utgifter för produkten/ tjänsten, hur stor efterfrågan är, hur den rådande konkurrensen ser ut och vad man vill uppnå genom försäljningen.

Vad är tjänsten/ produkten värd för kunden

Vad är kunden beredd att betala, hur mycket anser kunden att produkten/ tjänsten är värd? Värdet påverkas av hårda faktorer som nytta och ekonomi och mjuka faktorer som smak, mode och status.Vad innehåller produkten/ tjänsten

Är det möjligt att erbjuda kringprodukter och/ eller helhetslösningar? En kontorsvaruleverantör kan istället för att bara sälja en skrivare erbjuda hyra av skrivare, service och tonerbyten. I och med detta får kunden svårare att jämföra priser och därmed minskar priskonkurrensen.Undvik prutning

Att acceptera prutning blir i förlängningen en rabatt när du fortsätter att jobba för kunden. Det är enklare att stå fast vid ditt pris än att acceptera ett lägre och sedan höja priset för att få de intäkter du vill ha.

Prissättningsmetoder

Marknadsbaserad prissättning

Prissättningen är i linje med konkurrenternas. 

Prissättning baserad på täckningsbidrag (kostnadsbaserad prissättning)Kostnaderna för att tillverka produkten eller tillhandahålla tjänsten bestämmer priset. 

Kundbaserad prissättningPriset sätts utifrån vad kunderna vill och kan betala. 

Lär dig mera om prissättning.