Näringsrätt

Enligt landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47) har alla myndiga fysiska personer med åländsk hembygdsrätt, som inte är försatta i konkurs, rätt att utöva rörelse eller yrke som näring i landskapet.

Allmänt om näringsrätt

Man kan ansöka om "fortlöpande (permanent)" eller "tillfällig näringsrätt". Den tillfälliga näringsrätten gäller ofta för fem år.

Samtliga bolag som ska bedriva verksamhet på Åland måste söka näringsrätt. Ålands landskapsregering beviljar vanligtvis tillstånd om verksamheten uppfyller kriterierna. Landskapsregeringen kan inte utan särkilda skäl vägra näringsrätt. 

Formella krav för beviljande av näringsrätt

Tillfällig näringsrätt kräver:

- att verksamheten sker på svenska

 

Fortlöpande (permanent) näringsrätt för enskilda näringsidkare eller fysisk person kräver:

- att verksamheten sker på svenska

- att sökanden är fast bosatt på Åland

- att näringsverksamheten, t.ex. tillhandahållandet av tjänsten, förädlingen eller tillverkningen av produkten, tillverkningen och dyl. utförs på Åland

- att lokala resurser, exempelvis lokal arbetskraft, lokala tjänster och lokala råvaror, används,

- att en fysisk lokalisering till Åland i form av exempelvis produktionsanläggning, fabrik, kontor, lager eller annan central funktion för näringsutövningen finns

 

Fortlöpande (permanent) näringsrätt för övriga juridiska personer kräver:

- att verksamheten sker på svenska

- att som huvudregel minst en (1) av styrelsemedlemmarna, eller dens ersättare vid förfall, respektive bolagsmännen har åländsk hembygdsrätt alternativt utan avbrott har varit bosatta på Åland under minst fem år.

- att ovannämnda styrelsemedlemmar respektive bolagsmän har anknytning till bolaget, exempelvis i form av branschkännedom eller annan för bolaget viktig sakkunskap

- att bolaget har hemort på Åland

- att bolaget fysiskt är lokaliserat till Åland i form av exempelvis produktionsanläggning, fabrik, lager eller annan för näringsutövaren central funktion

- att lokala resurser, exempelvis lokal arbetskraft, lokala tjänster och lokala råvaror används i verksamheten

- att betydande förädling av varor och tjänster sker lokalt på Åland.

 

Ansökan om näringsrätt

Man ansöker om näringsrätt via Ålands Landskapsregering.

Du hittar en digital ansökningslänk här.

Läs mera

Ålands landskapsregerings hemsida