Myndighetstillstånd och näringsrätt

Beroende på företagets verksamhet kan olika typer av tillstånd behövas från myndigheterna. På Åland finns speciallagstiftning som gör det obligatoriskt för de flesta företag att söka näringsrätt för verksamheten. Vissa näringar är dessutom tillståndspliktiga, vilket betyder att det är olagligt att inleda verksamhet inom dessa områden utan att ha tillstånd från myndigheterna. Andra kräver tillstånd om godkännande enligt hälsovårdslagen.

Näringsrätten på Åland

Enligt näringsrättslagen har alla myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs och som har hembygdsrätt eller utan avbrott har bott i landskapet under minst fem år, rätt att utöva rörelse eller yrke som näring i landskapet. Alla andra, det vill säga fysiska personer, som inte har hembygdsrätt eller bott på Åland i fem år samt juridiska personer (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag) kan ansöka om tillstånd att bedriva näring på Åland.  Ålands landskapsregering beviljar vanligtvis tillstånd om man är bosatt på Åland och den tilltänkta verksamheten i övrigt uppfyller deras kriterier. För öppna bolag och aktiebolag krävs i regel att minst en av bolagsmännen respektive styrelsemedlemmarna ska ha hembygdsrätt eller ha bott på Åland minst fem år utan avbrott. Näringsrätt kan även sökas tillfälligt. Landskapsregeringen kan då frångå kravet om hemort, liksom reglerna om styrelsens och bolagsmännens sammansättning, ifall det kan anses motiverat.

Näringsrätt söks efter att företag har grundats (och du har fått ett FO-nummer).

Läs mera om och ansöka om näringsrätt på Ålands landskapsregerings hemsida.

Näringar som kräver tillstånd

I de fall en näring kräver tillstånd, bör tillståndet sökas och beviljas innan verksamheten inleds. Beroende på lagstiftningsbehörighet är det Ålands landskapsregering, länsstyrelsen på Åland eller någon annan riksmyndighet som beviljar tillstånd. Det lönar sig alltid att kontrollera om just den verksamhet ditt företag ska syssla med är tillståndspliktig eller om någon del av den kan behöva exempelvis miljötillstånd.

Exempel på tillstånd som beviljas av Ålands landskapsregering:

 • Fastighetsmäklarverksamhet
 • Resebyrårörelse
 • Trafiktillstånd för personbil (taxi), lastbil och buss
 • Tillstånd att ge privata hälso- och sjukvårdstjänster

Läs mer här, verksamheter som kräver särskilda tillstånd

Exempel på tillstånd som beviljas av Statens Ämbetsverk på Åland

 • Tillstånd för internationell person- och godstransport (gemenskapstillstånd)
 • Detaljhandelstillstånd för alkoholhaltiga drycker

Tillstånd för internationell person- och godtransport (gemenskapstillstånd) samt detaljhandelstillstånd för alkoholhaltiga drycker på Statens Ämbetsverk på Ålands hemsida.

Exempel på tillstånd som beviljas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 • Alkoholförsäljning 

Mera information på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida

Tillstånd om godkännande enligt hälsovårdslagen

Innan vissa verksamheter inleds krävs det att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheter har gjort en inspektion av lokalerna. Exempel på sådan verksamhet är:

 • Livsmedelsaffär
 • Caféer
 • Kiosker
 • Restauranger
 • Skolor
 • Daghem
 • Frisörsalong
 • Hudvårdslokal
 • Även inkvarterings- och trakteringsverksamhet bör anmälas.

För mera information och blanketter, se Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida.