Varuhandel mellan Åland och länder utanför EU-området

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Internationell varuhandel mellan Åland och länder utanför EU-området fungerar i princip på samma sätt som för andra företag inom EU-området. Ålands skatteundantag har mindre betydelse i detta förfarande. Skatte- och tullprocesserna är i stort sett likadana som vid handel mellan Åland och EU-området. 

Det som skiljer är att man vid handel utanför EU-området behöver undersöka nationella regelverk, frihandelsavtal och speciallagstiftningar. Dessa är specifika för varje land. Ett bra ställe att börja är via EU:s Market Access Database. Där hittar du uppdaterad information om vad som gäller för specifika varor i olika länder.

Mervärdesskatteförfarande för momsregistrerade företag

Momsregistrerade åländska företag som idkar handel utanför EU fakturerar kunden med nollmoms. Mervärdesskatten ska i allmänhet erläggas i köparens hemland. 
För den åländske exportören redovisas den momsfria försäljningen i företagets momsdeklaration.

En leverantör utanför EU-området som idkar handel med ett åländskt momsregistrerat företag, ska fakturera det åländska företaget med nollmoms. Den åländska importören redovisar därefter det momsfria inköpet i sin momsdeklaration, varvid eventuell skatt betalas till den finska skatteförvaltningen.

Mervärdesskatteförfarande för icke-momsregistrerade företag

Icke-momsregistrerade företag som idkar handel utanför EU-området, ska även de fakturera sin kund med nollmoms enligt motsvarande system som för momsregistrerade företag ovan, förutom att företaget hanterar momsen utanför momsdeklarationen.

En leverantör utanför EU-området som idkar handel med ett icke-momsregistrerat företag ska fakturera med nollmoms. Ett icke-momsregistrerat åländskt företag ska därefter betala importmomsen till Tullen innan speditören kan lämna ut varan. Observera således att Tullen hanterar importmomsen för icke-momsregistrerade företag.

Mervärdesskatteförfarande mot privatpersoner utanför EU-området

När åländska företag idkar handel mot privatpersoner utanför EU-området, gäller motsvarande regelverk som vid handel med företag.

Man fakturerar kunden med nollmoms och gör en exportdeklaration. Kunden behöver sedan förtulla varan i mottagarlandet.

Tullförfarande mellan Åland och länder utanför EU-området

När det gäller tullförfarande med länder utanför EU-området har Åland samma regelverk som resten av Finland (trots vårt skatteundantag). De internationella import/export-reglerna tillämpas, vilket betyder att företaget behöver göra import/exportdeklarationer till tullen.

Det är viktigt att påminna om olika länders specialavtal med Finland och EU. Det kan tillkomma tariffer, tullar och extra administrativa avgifter. Det finns även varor som är förbjudna att importera till vissa länder. Därför är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i varans mottagarland innan du exporterar.

Exportdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska exportdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder medan enskilda näringsidkare loggar in med personliga bankkoder.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en proformafaktura som styrker varans pris, samt varans varukod.

Importdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska importdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder med behörigheten TULL - Tullklarering.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en faktura som styrker varans pris, samt varans varukod. 

Efter deklarationen erhåller företaget ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår. Beslutet behövs för att styrka varans värde i mervärdesskattedeklarationen.

Observera att skatt på import av varor som understiger 22 euro inte uppbärs, med undantag av tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer.

Enskilda näringsidkare har tidigare kunnat göra deklarationerna som privatpersoner, men efter 1.1.2019 krävs det att man deklarerar i företags namn.

Länkar med mer information