Frågor om beskattning

--> Jag tänker starta ett företag. Vilka uppgifter skall jag lämna till skatteförvaltningen?

Svar:

Alla uppgifter skatteförvaltningen behöver framgår på den etableringsanmälan (Y- blanketten) som du skall fylla i när du registrerar dig som företagare. Blanketten finns på  www.ytj.fi och där finns även anvisningar om hur blanketten/ blanketterna ska fyllas i. Blanketten för enskild näringsidkare och aktiebolag kan fyllas i elektroniskt. 

--> Vilka register måste jag registrera mig i?

Svar:

Handelsregistret, i det fall:

- Du har ett fast driftsställe för verksamheten t.ex en affärslokal, verkstad etc.
- Du har andra anställda än familjemedelmmar
- Verksamheten kräver tillstånd, till exempel taxi
- Du har ett namn på verksamheten som du vill ha skyddat

Momsregistret:
- Om du har en omsättning (brutto inkomst) som överstiger 15.000 euro/år.

Förskottsuppbördsregistret:
- Om du säljer tjänster det vill säga tar betalt för ditt arbete. Säljer du endast varor behöver du inte registrera dig i ifrågavarande register.

Arbetsgivarregistret:
- Om du har två eller flera fast anställda. 

--> Hur betalar jag mina skatter?

Svar:

Egna företagare betalar skatten via förskott. Grunderna för förskottet fyller du i på etableringsanmälan (uppskattad vinst) eller så kan du kontakta skattebyrån och diskutera.

--> Hur och när deklarerar jag?

Svar:

Deklarationen för enskild näringsutövare (firma) lämnas på blankett 5, även via e-tjänsten Min skatt. Inlämningstiden för deklarationen är i början på april. I de flesta fall har vi fått in uppgifterna (etableringsanmälan) i så god tid att vi hinner skicka ut en förhandsifylld (med namn, adress och bransch) i annat fall kan man ta deklarationsblanketten från skatteförvaltningens hemsida. Observera att deadline för deklarationen beror på vilken företagsform du har, kontrollerar viktiga datum här

--> Vilka avdrag får jag göra?

Svar:

Alla kostnader som hör till verksamheten är avdragbara. Maskiner och anläggningstillgångar till exempel en dator som också används privat får du dra av till så stor procentuell andel som den används i verksamheten. En bil som används till mer än hälften i firman hör till verksamhetens tillgångar och den privata delen av kostnaderna återförs. Används bilen till mer än hälften privat så hör bilen inte till verksamhetens tillgångar utan du får dra av kostnaderna enligt hur många kilometer bilen använts i verksamheten. För att veta hur stor del av kostnaderna som hör till verksamheten / privat så skall du fylla i en kördagbok.

Mera information finns på skatteförvaltningens hemsida.