Verksamhetsplan och policydokument

Ålands Näringslivs verksamhetsidé och plan

Se Ålands Näringslivs verksamhetsplan som bilaga längre ner på sidan.