Samarbetsprojekt och gemensamma aktiviteter 

Agile islands

Agile islands är en vision om att Ålands ska var den världsledande platsen i världen på agila värderingar och arbete. Arbetet med att sprida det agila tankesättet och värdegrunder görs genom nätverk, en stor årlig konferens och erfarenhetsutbyten. Läs mer om Agile islands på hemsida.

agileislands.ax

 

Business Lab

Business Lab Åland är koncept som hjälper företag att stärka sina affärsidéer och utveckla sin försäljning.Som deltagare i Business Lab får du tillgång till ett nätverk av partnerföretag inom juridik, marknadsföring, finansiering och redovisning. Individuell coachning av affärsutvecklare/projektledare är en viktig del i konceptet. Det ingår också en kontorsplats dit du kan komma och jobba ihop med övriga i Business Lab.

Ålands Näringsliv är del av Business Labs referensgrupp. 

Läs mer på Business Labs hemsida

Business Lab

Bärkraft

Ålands lagting beslutade 2014 att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051.För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi har nätverket bärkraft.ax skapats.

Ålands Näringsliv medverkar som företagarförening i första hand för att stötta och hjälpa våra medlemsföretag då det gäller att ställa om mot mer hållbara verksamhetsformer. Vi behöver hinna anpassa våra medlemsföretags verksamheter så att de inte i framtiden riskerar att slås ut pga ändrade förutsättningar och nya lagar och regler. Vi behöver också stötta verksamheter, företagsidéer, samt innovationer som kan dra nytta av Ålands och omvärldens strävan mot hållbara samhällen. 

Bärkraft.ax bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till utvecklings- och hållbarhetsarbetet. Läs mer om vilka som leder nätverket och Ålands gemensamma agenda här: 

https://www.barkraft.ax/

Åland Gear Up!

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn - såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. 

Vem kan delta?

Möter du på något sätt turister i din verksamhet och erbjuder service av olika slag är du välkommen att söka. Just nu pågår omgång två av Gear Up!

Ålands Näringsliv är med och håller i en utbildningsmodul i projektet. 

Läs mer om Åland Gear Up här