Industriutskottet

Historik

Utskottet bildades av Ålands Handelskammare 1990, då under namnet "Småindustriutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Bygg- & Industriutskottet" samtidigt som inriktningen breddades att även inkludera byggsektorn. 2017 ändrade man utskottets inriktning på nytt till "Industriutskottet" då byggföretagen gick in i "Byggutskottet".

Industriutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Industriutskottets medlemmar 2018

  • Mikael Lundell (Fma Mikael Lundell/Ålands Näringsliv)
  • Jesper Blomsterlund (Ab Rafael)
  • Alef Jansson (Goodtech)
  • Anders Wiklund (Optinova)
  • Björn Kalm (Eriksson Capital)
  • Johannes Dahlman (Dahlmans)
  • Christer Söderström (Orkla)