Utmanarrätt

Ålands Näringsliv har länge drivit frågan om utmanarrätter. Tyvärr har inte de politiska företrädarna hittills omfattat iden.

Vad är utmanarrätt?

Utmanarrätt innebär att företag kan utmana offentliga verksamheter genom att de anser sig kunna driva verksamheten mer effektivt.

När en "utmaning" lämnas in till beslutsfattarna, görs en utredning om verksamheten kan konkurrensutsättas. Om det är möjligt sker en offentlig upphandling där det dock ställs krav på att verksamheten ska förbättras. Det kan handla om kvalitetskrav eller kostnadskrav.

Om anbuden matchar kraven, kommer den som lämnar det lägsta anbudet att driva verksamheten. Det behöver inte vara det företag som ursprungligen skickade in utmaningen.

Vad är fördelarna med utmanarrätt?

  • Offentlig sektor får en insikt om verksamheter som kunde effektiviseras.
  • Företag får möjlighet att bredda sin verksamhet vilket skapar tillväxt.

Genom utmanarrätter kan samhället således spara resurser inom offentlig sektor, samtidigt som tillväxten ger ökade skatteintäkter.

Läs mer