Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv har idag över 500 medlemmar och fungerar som hela det åländska näringslivets takorganisation. Vi är en ideell förening som arbetar för näringslivet och sätter våra medlemmars intressen främst.

Våra målsättningar är ökat entreprenörskap, bättre villkor för företagare, enklare regler i samhället och ökad konkurrenskraft för åländska företag. 

Ålands Näringslivs medlemmar har även en rad möjligheter och fördelar. Läs om våra medlemsförmåner här.

Medlemsavgifter

Ålands Näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening utan stående offentlig finansiering eller stöd. Medlemsavgifterna är således en stor del av föreningens intäkter. Medlemsavgiften i Ålands Näringsliv är proportionerlig mot antalet anställda i företaget. Se aktuella medlemsavgifter här.

Fyll i din medlemsansökan nedan och understöd vår arbete förbättra företagens villkor.

Om du redan är medlem, kan du uppdatera dina uppgifter här.

Fält markerade med en asterisk är obligatoriska och måste fyllas i för att du skall kunna skicka in din ansökan. Observera att organisationers uppgifter från de inledande fälten publiceras i vårt sökbara medlemsregister. Personliga medlemmar visas endast med namn. Övriga uppgifter används endast för Ålands Näringslivs interna verksamhet.

Interna, icke-publika uppgifter (för Ålands Näringslivs verksamhet)

Om företaget har registrerats i handelsregistret de senaste 12 månaderna.

Nyhetsbrev

Om företaget endast använder den officiella epostadressen, behöver du inte fylla i detta segment. Ålands Näringsliv har olika grupper för våra nyhetsbrev. Ange här om du vill styra nyhetsflödet till olika personer. Du kan ange flera epostadresser för respektive grupp.

Arbetsgivarinfo, kurser
Viktig information, specialtillfällen
Branscherna taggas till företaget på www.naringsliv.ax.

Välkommen till Ålands Näringsliv