Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Företagsmedlemmar i Ålands Näringsliv åtnjuter en mängd fördelar.

 • kontakter gentemot myndigheter, möjlighet att driva dina frågor.
 • möjlighet att påverka lagförslag vid remissvar eller i vårt fortlöpande utskottsarbete
 • aktuell information om regelförändringar och nyheter inom näringslivet
 • nätverksträffar där du kan hitta affärskontakter både lokalt och internationellt 
 • anordnande av flexibla, skräddarsydda kurser och seminarier inom aktuella ämnesområden.
 • upp till 30 % rabatt på kurser och evenemang
 • tillhandhållande av utrikeshandelsbevis 
 • upprätthållande av en lönehandbok, förmånligt pris åt medlemmar
 • handbok om arbetsförhållande till förmånligt pris
 • Utskott med fackkunskap inom flera områden
 • starta eget rådgivning och utvecklande av småföretagande
 • Rådgivning om arbetsförhållanden och arbetsrätt
 • Rådgivning om regelverk för internationell handel
 • ICC:s standarder och rekomendationer till förmånligt pris

Ålands Näringsliv (Ålands Handelskammare) är medlemmar av Centralhandelskammaren och ingår därmed i det världsomspännande handelskammarnätverket. Våra medlemmar är således del av världens största, äldsta och mest inflytelserika handelsnätverk. Där kan vi förmedla kontakter till nästan varje stad i världen som medlemmar i Ålands Näringsliv kan utnyttja.

Medlemmar i Ålands Näringsliv kan påverka sin vardag. Vi lyfter ofta frågor från enskilda medlemmar i ett större sammanhang, om de har större bäring på hela näringslivet.

Välkommen som medlem i Ålands Näringsliv

Till medlemsansökan