Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Företagsmedlemmar i Ålands Näringsliv åtnjuter en mängd fördelar.

 • Intressebevakning och kontakter gentemot myndigheter, möjlighet att driva dina frågor.
 • möjlighet att med bredare kraft påverka lagförslag vid remissvar eller i vårt fortlöpande utskottsarbete
 • aktuell information om regelförändringar och nyheter inom näringslivet
 • lokala och internationella affärskontakter
 • nätverksträffar på Åland och i närregionerna
 • anordnande av flexibla, skräddarsydda kurser och seminarier inom aktuella ämnesområden.
 • 20-25 % rabatt på kurser och evenemang som arrangeras av Ålands Näringsliv
 • lokala och internationella affärskontakter
 • tillhandhållande av utrikeshandelsbevis 
 • upprätthållande av en lönehandbok, förmånligt pris åt medlemmar
 • handbok om arbetsförhållande till förmånligt pris
 • Utskott med fackkunskap inom flera områden
 • starta eget rådgivning och utvecklande av småföretagande
 • Rådgivning för arbetsgivare (arbetsförhållanden, arbetsrätt, kollektivavtal)
 • Rådgivning om regelverk för internationell handel (tullrutiner, kontakter)
 • ICC:s standarder och rekomendationer till förmånligt pris

Ålands Näringsliv arrangerar också evenemang för våra medlemmar.

 • Näringslivsjulfest den 5 januari
 • Jobbchansen
 • Restaurangdagarna
 • Näringslivsdagen
 • Agile islands
 • Boksluts- och skattedagarna

Ålands Näringsliv driver även företagsbörsen och styrelsebanken som kan hjälpa dig som medlem i din verksamhet.

Ålands Näringsliv (Ålands Handelskammare) är medlemmar av Centralhandelskammaren och ingår därmed i det världsomspännande handelskammarnätverket. Våra medlemmar är således del av världens största, äldsta och mest inflytelserika handelsnätverk. Där kan vi förmedla kontakter till nästan varje stad i världen som medlemmar i Ålands Näringsliv kan utnyttja.

Medlemmar i Ålands Näringsliv kan påverka sin vardag. Vi lyfter ofta frågor från enskilda medlemmar i ett större sammanhang, om de har större bäring på hela näringslivet.

Ålands Näringsliv ger dig möjligheten, du gör affären.

Välkommen som medlem i Ålands Näringsliv.

Till medlemsansökan